IV Edycja

 

Harmonogram IV edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

SEMESTR 2

 Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30.

Każda z przerw jest zaplanowana na 15 minut.

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

VI.

12 X 2019 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

        1.  Dane osobowe w świetle prawa autorskiego (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

     2.     Cywilnoprawna ochrona danych osobowych (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00—18.00  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

     1.     Dane osobowe a szczególne rodzaj marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny) (wykład 2)

     2. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe (konwersatorium 3)

 

 

VII.

         9  XI 2019 r. 

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. nadzw.

     1.     Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

     2.     Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00—18.45  część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

     1.     Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

 

 

 

 

VIII.

30  XI 2019 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Marek Konstankiewicz

     1.     Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych(konwersatorium 2)

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

     2.     Ochrona danych osobowych w prawie karnym  (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00-17.15-część druga

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

     1.    Przetwarzanie danych osobowych w systemie ochrony zdrowia (wykład 4)

 

 

 

IX.    

      14    XII 2019 r.

I.                9.00-13.45 – część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

     1.     Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (wykład 2)

     2.     Dane osobowe w działalności banków (wykład 2)

     3.     Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 2)

II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.45-17.45-część druga

Prowadzący: dr Damian Karwala

     1.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)

 

 

 

X.

11 I 2020 r.

I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

     1.     Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (wykład 2)

     2.     Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych (konwersatorium 2)

I.                12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA

II.             13.15—16.15  część druga

Prowadzący: dr Łukasz Kister

     1.     Ochrona informacji niejawnych (wykład 5)

 

 

XI.

1 II 2020 r.

I.                9.00-11.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

     1.     Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (konwersatorium 3)

II.             11.15-12.15 PRZERWA OBIADOWA

III.           12.15—17.00-część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

     1.     Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)

     2.     Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)

 

 

 

Harmonogram IV edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

 

 Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 20 minut.

Uwaga !!!

w dniu 30 marca 2019 r. zajecia rozpoczynają sie o 8.15.

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

I.

16-17 III 2019.

 1. I.                   9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Dominik Lubasz

1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych   (wykład 4)

2. Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych   (wykład 2)

 1. II.                 13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.             14.30-19.15-część druga

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

1. Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia            (wykład -6)

 1. 9.00-14.00-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych) (wykład 2)

Prowadzący: Maciej Chodorowski

Zasady  udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji prawnych (konwersatorium 4)

 

II.

30 III

8.15-13.30-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych (konwersatorium 3)
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (konwersatorium 4)

    II.            13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

 1. 14.30-19.00-część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

 1. Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe (wykład 2)
 2. Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi (konwersatorium 4)

 

 

 

 

 

 

III.

13-14 IV 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO

Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych (wykład  6)

 1. II.                13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.             14.30-18.00-część druga

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych     (wykład 4)

 

 1. 9.00-14.00-część pierwsza

 

 1. Prowadzący: Tomasz Soczyński (UODO)

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych (konwersatorium 6)

IV.

18-19 V 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: dr Maciej Kawecki

 1. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające (wykład 4)
 2. Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów (wykład 2)
 1. II.                13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.              14.30-19.00-część druga

Prowadzący:  dr Agnieszka Goldiszewicz

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe (wykład 2)

  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

 1. 1.      Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie (wykład 2)

2.Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy (wykład 2)

 

 

 

V.

  8 VI 2019 r.

I.         9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: dr Mirosław Gumularz

 1. Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej (wykład 2)
 2. Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi) (wykład 2)
 1. II.                13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.              14.30-19.15-część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy) (wykład 3)

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. 2.      Obowiązek informacyjny pracodawcy względem pracownika i jego rodziny. Monitorowanie pracownika. (konwersatorium 1)
 2. 3.      Przygotowanie się do kontroli PUODO (konwersatorium - 2)

 

 

 

 

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

VI.

12 X 2019 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

1.     Dane osobowe w świetle prawa autorskiego (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

2.     Cywilnoprawna ochrona danych osobowych (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00—18.00  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

1.     Dane osobowe a szczególne rodzaj marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny) (wykład 2)

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe (konwersatorium 3)

 

 

VII.

9       XI 2019 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. nadzw.

1.     Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (wykład 2)

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

2.     Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00—18.45  część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

1.     Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

 

 

 

 

VIII.

30  XI 2019 r.

I.                9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr hab. Marek Konstankiewicz

1.     Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych(konwersatorium 2)

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

2.     Ochrona danych osobowych w prawie karnym  (wykład 3)

II.             13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.00-17.15-część druga

Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

1.     Przetwarzanie danych osobowych w systemie ochrony zdrowia (wykład 4)

 

 

 

IX.

14    XII 2020 r.

I.                9.00-13.45 – część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (wykład 2)

2.     Dane osobowe w działalności banków (wykład 2)

3.     Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 2)

II.             13.45-14.45 PRZERWA OBIADOWA

III.           14.45-17.45-część druga

Prowadzący: dr Damian Karwala

1.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)

 

 

 

X.

11 I 2020 r.

I.                9.00-12.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (wykład 2)

2.     Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych (konwersatorium 2)

I.                12.15-13.15 PRZERWA OBIADOWA

II.             13.15—16.15  część druga

Prowadzący: dr Łukasz Kister

1.     Ochrona informacji niejawnych (wykład 5)

 

 

XI.

1 II 2020 r.

I.                9.00-11.15-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.     Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (konwersatorium 3)

II.             11.15-12.15 PRZERWA OBIADOWA

III.           12.15—17.00-część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

1.     Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)

2.     Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)