III EDYCJA

mgr Irena Nizioł

sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego

pokój 706 (VII piętro)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

telefon: 81-537-51-33