II Edycja

Harmonogram II edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

 

II SEMESTR

 

Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają, że modyfikacjom ulec może plan zajęć. Terminy zjazdów nie podlegają zmianie.

 

 

Sobota

Niedziela

Zjazd

Termin

 

 

IV.

6  X 2018 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Dominik Lubasz

1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych   (wykład 4)

2. Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (wykład 2)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-18.30-część druga

 1. Prowadzący: mec. Ewa Urbanowicz

Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe (wykład 2)

 1. Prowadzący: Maciej Chodorowski

Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych (konwersatorium 3)

 

V.

27-28 X 2018 r.

9.00-12.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi (konwersatorium 4)

12.00-13.00 PRZERWA OBIADOWA

13.00-17.45-część druga

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej UODO

Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych (wykład 6)

9.00-12.00-część pierwsza

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej UODO

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   (wykład 4)

VI.

17-18 XI 2018 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: mec. Ewa Urbanowicz

 1. Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej (wykład 2)
 2. Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej (wykład 2)

Prowadzący:  mec. Patryk Dykas

 1. Dane osobowe a szczególne rodzaj marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny) (wykład 2)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-17.30-część druga

Prowadzący:  mec. Patryk Dykas

 1. 1.      Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)

9.00-12.45-część pierwsza

Prowadzący: dr Damian Karwala

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)

 

 

VII.

1 XII 2018 r.

9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy) (wykład 3)
 2. Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi) (wykład 2)

13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00—18.15 część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)

Prowadzący: dr hab. M. Dumkiewicz

 1. Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy (wykład 2)

 

 

VIII.

15     XII 2018 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

1. Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia            (wykład -6)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-18.30-część druga

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

1.Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów* (wykład 2)

Prowadzący: Maciej Chodorowski

2.Obowiązek informacyjny pracodawcy względem pracownika i jego rodziny. Monitorowanie pracownika (konwersatorium - 1 godz.)

3.Przygotowanie się do kontroli PUODO (konwersatorium - 2 godz.)

 

IX.

12  I 2019 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-19.15-część druga

Prowadzący: Rafał Grodzicki UODO

 1. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych (konwersatorium 6)

 

X.

26  I 2019 r.

9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

2. Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 3)

Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

1.Dane osobowe w świetle prawa autorskiego* (wykład 2)

13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-17.00-część druga

Prowadzący:  dr Agnieszka Goldiszewicz

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe (wykład 2)

  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie (wykład 2)

 

XI.

9        II 2019 r.

9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący:  mec. Patryk Dykas

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe (konwersatorium 3)
 2. Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)

13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-16.15-część druga

Prowadzący:  mec. Patryk Dykas

 1. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych (wykład 3)

 

*-wymaga potwierdzenia


Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 20 minut.


I SEMESTR


Zjazd Pierwszy. 22 kwietnia 2018 r. Prawne podstawy ochrony danych osobowych.

Wszystkie zajęcia podczas zjazdu poprowadzi Pan Maciej Chodorowski.

1. 9.00-13.30. Część Pierwsza:

 • Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych), wykład (2 h).
 • Zasady udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych i przyszłych regulacji prawnych, konwersatorium (4 h).

2. 13.30-14.30. Przerwa obiadowa. 

3. 14.30-17.30. Część druga. Konwersatorium: Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (4 h).


Zjazd drugi. 19-20 maja 2018 r. Bezpieczeństwo i ochrona praw pomiotów danych osobowych.

I. Dzień pierwszy (sobota). Zajęcia poprowadzi mgr. Cezary Zapała.

1. 9.00-13.30. Część pierwsza.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wykład (2 h),
 • Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych, konwersatorium (2 h),
 • Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym, (2 h).

2. 13.30-14.30. Przerwa obiadowa.

3. 14.30-17.30. Część druga.

 • Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, wykład (2 h).
 • Dane osobowe w działalności banków, wykład (2 h).

II. Dzień drugi (niedziela). Zajęcia poprowadzi dr Maciej Kawecki.

9.00-12.00. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające, wykład (4 h).

 


Zjazd trzeci. 16-17 czerwca 2018 r. Bezpieczeństwo danych osobowych i ich znaczenie w różnych dziedzianch prawa

I. Dzień pierwszy (sobota).  

1. 9.00-10.30. Wykład z dr. hab. Grzegorzem Tylcem, prof. KUL: Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (2 h).

2. 10.30-14.15. Wykład z dr. Łukaszem Kisterem: Ochrona informacji niejawnych (5 h).

3. 14.15-15.15. Przerwa obiadowa.

4. 15.15-17.30. Wykład z mec. Anetą Sieradzką: Ochrona danych osobowych w prawie karnym (3 h).

5. 17.30-19.00. Konwersatorium z dr. Markiem Konstankiewiczem: Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych (2 h).

II. Dzień drugi (niedziela).

9.00-12.00. Wykład z mec. Anetą Sieradzką: Przetwarzanie danych osobowych w systemie służby zdrowia (4 h).


(kolejne zjazdy odbędą się w nowym roku akademickim, od paździenika 2018)