III Edycja

Harmonogram III edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

SEMESTR DRUGI

 

 Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają, że modyfikacjom ulec może plan zajęć. Terminy zjazdów nie podlegają zmianie.

VI.

2-3 III 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych (konwersatorium 6)

II.13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

 1. II.                14.30—17.00  część druga

Prowadzący: Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. nadzw.

Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych (wykład 2)

 1. I.                   9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

1.Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (wykład 2)

2. Dane osobowe w działalności banków (wykład 2)

3.Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) (wykład 2)

 

VII.

23-24 III 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.00-część pierwsza

1. Prowadzący: dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

Dane osobowe w świetle prawa autorskiego (wykład 2)

 1. 2.      Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

Ochrona danych osobowych w prawie karnym  (wykład 3)

II.13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-17.15-część druga

     3.  Prowadzący: mec. Aneta Sieradzka

Przetwarzanie danych osobowych w systemie służby zdrowia (wykład 4)

 1. Prowadzący: dr hab. Marek Konstankiewicz

Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych(konwersatorium 2)

 

VIII.

6-7 IV 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. 1.      Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (konwersatorium 4)
 2. 2.      Obowiązek informacyjny pracodawcy względem pracownika i jego rodziny. Monitorowanie pracownika. (konwersatorium 1)
  1. II.                13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.             14.00—18.00  część druga

Prowadzący: dr Łukasz Kister

Ochrona informacji niejawnych (wykład 5)

 

IX

11-12 V 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

 1. 1.      Cywilnoprawna ochrona danych osobowych (wykład 3)
 2. 2.      Dane osobowe a szczególne rodzaj marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny) (wykład 2)
  1. 13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
  2. III.             14.00—18.00  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

 1. 3.      Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe (konwersatorium 3)
 2. 4.      Certyfikacja i kodeksy postępowania (konwersatorium 2)

 

X.

25-26 V  2019 r.

 1. I.                   9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Cezary Zapała

Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (wykład 2)

Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych (konwersatorium 2)

 1. I.                   13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
 2. II.                14.00—16.15  część druga

Prowadzący: Cezary Zapała

Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym (konwersatorium 3)

 

 

XI.

15-16 VI 2019 r.

 1. I.                   9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: dr Damian Karwala

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  (wykład 5)

 1. II.                13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA
 2. III.             14.00—17.15  część druga

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (konwersatorium 4)

 

 

 

 

 

 

Harmonogram III edycji Studiów podyplomowych

Ochrona Danych Osobowych

SEMESTR PIERWSZY

 

 Zajęcia odbywają się w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (w sali 202, czyli w tzw. "Sali obrad Rady Wydziału"). Oprócz przerwy obiadowej, przewidziane są dwie przerwy kawowe: godz. 11.00 i 15.30. Każda z przerw jest zaplanowana na 20 minut.

Organizatorzy zastrzegają, że modyfikacjom ulec może plan zajęć. Terminy zjazdów nie podlegają zmianie.

 

Zjazd

Termin

Sobota

Niedziela

I.

13    X 2018 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący:  Dr Dominik Lubasz

1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych   (wykład 4)

2. Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych   (wykład 2)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-19.15-część druga

Prowadzący:  Dr Maciej Kawecki

1. Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia            (wykład -6)

 

II.

24-25 XI 2018 r.

9.00-12.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patryk Dykas

Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi (konwersatorium 4)

12.00-13.00 PRZERWA OBIADOWA

13.00-17.45-część druga

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej UODO

Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych (wykład  6)

9.00-14.00-część pierwsza

Prowadzący:  Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej UODO

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   (wykład 4)

Prowadzący: Maciej Chodorowski

Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych) (wykład 2)

III.

8-9  XII 2018 r.

9.00-13.30-część pierwsza

 1. Prowadzący: mec. Ewa Urbanowicz

Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe(wykład 2)

 1. Prowadzący: Maciej Chodorowski

Zasady  udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji prawnych (konwersatorium 4)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-19.00-część druga

 1. Prowadzący: Tomasz Soczyński (UODO)

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych (konwersatorium 6)

9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: Maciej Chodorowski

 1. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych (konwersatorium 3)
 2. Przygotowanie się do kontroliPUODO (konwersatorium - 2)

 

IV.

19 I 2019 r.

9.00-13.30-część pierwsza

Prowadzący: dr Maciej Kawecki

 1. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające (wykład 4)
 2. Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów* (wykład 2)

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-19.00-część druga

Prowadzący:  dr Agnieszka Goldiszewicz

 1. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe (wykład 2)

  Prowadzący:dr hab. Małgorzata Dumkiewicz

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie (wykład 2)

 1. Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy (wykład 2)

 

V.

2         II 2019 r.

9.00-13.00-część pierwsza

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy) (wykład 3)
 2. Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi) (wykład 2)

13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00—19.15  część druga

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik

 1. Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wykład 3)

Prowadzący: mec. Ewa Urbanowicz

 1. 2.      Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej (wykład 2)
 2. 3.      Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej (wykład 2)

 

 

 • Wymaga potwierdzenia