Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Nowe Programy Kształcenia – konkurs PO WER
29.02.2016

Nowe Programy Kształcenia – konkurs PO WER

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu... więcej
PRACOWNIK Wprowadzanie danych do systemu SAP - HR Pensum
29.02.2016

Wprowadzanie danych do systemu SAP - HR Pensum

Ogłoszenie Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. więcej
PRACOWNIK Współpraca ponadnarodowa PO WER - konkurs
25.02.2016

Współpraca ponadnarodowa PO WER - konkurs

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,... więcej
PRACOWNIK Ogłoszenie wyborcze - pracownicy działaln. wydawn.
25.02.2016

Ogłoszenie wyborcze - pracownicy działaln. wydawn.

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej. więcej
PRACOWNIK Ogłoszenie wyborcze - pracownicy adm. i obsługi
25.02.2016

Ogłoszenie wyborcze - pracownicy adm. i obsługi

Zapraszamy do zapozniania się z Komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej. więcej
PRACOWNIK Zmiana dot. pożyczek i świadczeń pogrzebowych z PKZP
22.02.2016

Zmiana dot. pożyczek i świadczeń pogrzebowych z PKZP

PKZP uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku Uchwałą Zarządu nastąpiła zmiana treści Regulaminu w punkcie 7, w części Pożyczki i Świadczenia Funduszu Pogrzebowego, i tak:"Pkt 7.Wypłata świadczenia z Funduszu Pogrzebowego następuje na podstawie... więcej
PRACOWNIK Zmiana w treści umowy dot. pożyczek na cele mieszkaniowe
18.02.2016

Zmiana w treści umowy dot. pożyczek na cele mieszkaniowe

Biuro Socjalne informuje, że nastąpiła zmiana treści umowy dotyczącej pożyczek na cele mieszkaniowe. więcej
PRACOWNIK Gniewko kontra przeciwności losu
11.02.2016

Gniewko kontra przeciwności losu

Poniżej przedstawiamy prośbę o wsparcie leczenia Gniewka, wnuczka pracownika UMCS. więcej
PRACOWNIK Granty i stypendia dla naukowców
08.02.2016

Granty i stypendia dla naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z aktualną ofertą międzynarodowych grantów i stypendiów dla naukowców i doktorantów. więcej
PRACOWNIK Konkurs na prace w obszarze obronności
08.02.2016

Konkurs na prace w obszarze obronności

Minister Obrony Narodowej ogłosił IV edycję konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie obronności państwa. więcej
2