Wprowadzanie danych do systemu SAP - HR Pensum

Ogłoszenie Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Szanowni Państwo,

nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni upoważnieni do wprowadzania planowanych godzin dydaktycznych w systemie SAP - HR Pensum,

uprzejmie przypominamy o konieczności wprowadzenia do systemu SAP - HR Pensum informacji nt. zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w semestrze letnim 2015/2016 w ramach pensum i godzin ponadwymiarowych.

Na stronie internetowej UMCS znajduje się szczegółowa instrukcja.

Przy planowaniu zajęć pomocne będzie również Pismo Okólne nr 5/2015 Rektora UMCS z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016.

Z poważaniem

Pracownicy Biura ds. Kształcenia
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 lutego 2016