Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK 2015 rok w podsumowaniu NCN
26.07.2016

2015 rok w podsumowaniu NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało statystyki konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 roku. więcej
PRACOWNIK Nowe konkursy dla naukowców
20.07.2016

Nowe konkursy dla naukowców

Biuro ds. Badań Naukowych informuje o nowych konkursach ogłoszonych przez Polską Akademię Olimpijską oraz redakcję miesięcznika "Forum Akademickie". więcej
PRACOWNIK Nabór w konkursach NPRH
19.07.2016

Nabór w konkursach NPRH

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ogłoszono konkursy o finansowanie projektów w ramach ww. programu w modułach "Uniwersalia"... więcej
PRACOWNIK Wakacyjne kursy językowe dla pracowników - wolne miejsca
14.07.2016

Wakacyjne kursy językowe dla pracowników - wolne miejsca

Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjne kursy językowe dla pracowników UMCS w terminie sierpniowym i wrześniowym. Serdecznie zapraszamy! więcej
PRACOWNIK Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku
13.07.2016

Komunikat dotyczący refundacji wypoczynku

Wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści, którzy złożyli wnioski o przyznanie refundacji dla siebie (emeryci i renciści) oraz dla dzieci (pracownicy) otrzymali zgodę na dofinansowanie. Lista osób, którym przyznano refundacje znajduje się w Biurze... więcej
PRACOWNIK Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)
11.07.2016

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)

Udostępniamy Państwu materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego... więcej
PRACOWNIK TECHMATSTRATEG - nowy program strategiczny NCBR
08.07.2016

TECHMATSTRATEG - nowy program strategiczny NCBR

Program ma na celu wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizację innowacyjnych technologii materiałowych. NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu. Alokacja w nim wynosi... więcej
PRACOWNIK Trzech laureatów FUGI na UMCS
01.07.2016

Trzech laureatów FUGI na UMCS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na staże krajowe dla młodych naukowców (FUGA 5) oraz stypendia doktorskie (ETIUDA 4). więcej
1