Rozstrzygnięcie konkursów we współpracy z WFOŚiGW

W ramach projektu "(P)LUM! Kierunek Polesie! Lubelski Uniwersytet Mokradłowy", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przeprowadzone zostały konkurs fotograficzny oraz plastyczny.

Jury obradowało w składzie:
- Katarzyna Mięsiak-Wójcik (INoZiŚ UMCS w Lublinie) - przewodnicząca jury,
- Magdalena Suchora (INoZiŚ UMCS w Lublinie) - członek jury,
- Jakub Skibiński (IGSEiGP UMCS w Lublinie) - członek jury,
- Sylwester Wereski (INoZiŚ UMCS w Lublinie) - członek jury,
- Michał Zembrzycki (WNoZiGP UMCS w Lublinie) - członek jury,
wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia.
 
Laureatami w konkursach zostali:
  • I miejsce w konkursie fotograficznym zajęła Alicja Hałabis (Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie) za zdjęcie pt.: „Mokradła jesienną porą w Poleskim Parku Narodowym” 
  • I miejsce w konkursie plastycznym zajęła Julia Ciuraj ze (Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie) za pracę pt.: „Zwierzęta mokradeł” 
 Wyróżnienia w konkursach otrzymali:
  • Wiktor Kozieł za zdjęcie "Lilie wodne na jeziorze Moszne"
  • oraz Emilia Chocyk za pracę "Żuraw".
W imieniu Organizatorów oraz Członków Jury dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursach, a laureatom oraz wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje.
 

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2022