Opiekun Koła

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS
Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody
Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

e-mail: marek.kucharczyk@poczta.umcs.lublin.pl