Kontakt

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, pok. 409B
20-033 Lublin

e-mail: skfp@poczta.umcs.lublin.pl

FB: facebook.com/skfp.umcs

Opiekun Koła: dr hab. Marek Kucharczyk

Przewodnicząca: Joanna Wiśniewska
j.wis@op.pl 

Wice-przewodniczący: Michał Zembrzycki

Skarbnik/Sekretarz: Monika Garbacz

Członek Zarządu: Agata Dzyr