Kontakt

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, pok. 409B
20-033 Lublin

e-mail: skfp@poczta.umcs.lublin.pl

FB: facebook.com/skfp.umcs

Opiekun Koła: dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS, marek.kucharczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Przewodnicząca: Monika Garbacz

Wice-przewodnicząca: Anna Ciszewska

Skarbnik/Sekretarz: Aleksandra Buchaj

Członek Zarządu: Michał Zembrzycki