Jury zostanie powołane przez Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej.

Powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 18 – 29.11.2019 r.

Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

    Autor
    Michał Zembrzycki