Jury obradowało w składzie:

Mieczysława Goś – Animator Kultury, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”,

Monika Garbacz – Przewodnicząca Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS,

Marek Kucharczyk – Opiekun Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS, członek Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody,

Michał Zembrzycki – Członek Zarządu Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS