Cele

Cele Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej:

  • utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką fotografii przyrodniczej,
  • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie fotografii,
  • rozwijanie zdolności obserwacji otaczającej przyrody,
  • umożliwienie zapoznania się z technikami dobrej fotografii,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji wyników prac członków Koła,
  • promocja indywidualnych osiągnięć członków Koła,
  • promocja Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.