Oczekiwane efekty

Oczekiwane efekty: Rekonstrukcje tak jak i prognozowanie zmian klimatu to jedno z największych wyzwań współczesnych nauk o Ziemi i środowisku. Śledzenie jego zmienności i uwarunkowań służy zrozumieniu warunków rozwoju cywilizacji i społeczeństwa od czasów paleolitu. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą przedstawiane na konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w formie cyklu artykułów publikowanych w specjalistycznych czasopismach naukowych o wysokim współczynniku wpływu. Gwarancją powodzenia i szerokiego rozpowszechnienia otrzymanych rezultatów są dotychczasowe sukcesy publikacyjne polsko-ukraińskiego zespołu.


Strona startowa projektu