KOMUNIKAT NR 3 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ UMCS

Wybory w Kole Emerytów i Rencistów na kadencję 2023–2028

W dniach 16 stycznia - 23 stycznia 2023 r. odbyły się wybory w Kole Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” UMCS. Wybory przeprowadzono „Poza Zebraniem” w trybie rozdziału VII Ordynacji Wyborczej.

Na funkcję przewodniczącego Koła został wybrany - Antoni DUDEK

Na członków Rady Koła zostali wybrani:

                            1.  Maria CHARMAS                      

                            2.  Wiesław GRZEGORCZYK         

                            3.  Elżbieta KOWALCZYK                       

                            4.  Grzegorz NOWAK                      

                            5.  Maria NOWAK                           

                            6.  Aleksander PADEWSKI              

                            7.  Jan SARZYŃSKI                        

                            8.  Andrzej TREMBACZOWSKI     

 Na delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów zostali wybrani:

                            1.  Maria CHARMAS             

                            2.  Antoni DUDEK                          

                            3.  Wiesław GRZEGORCZYK         

                            4.  Józef KACZOR                          

                            5.  Elżbieta KOWALCZYK                       

                            6.  Witold KOWALCZYK                        

                            7.  Grzegorz NOWAK                      

                            8.  Maria NOWAK                 

                            9.  Aleksander PADEWSKI    

                            10.  Jan SARZYŃSKI                     

                            11.  Andrzej TREMBACZOWSKI                                

Przewodniczący ZKW Aleksander Padewski

    Komunikaty 2018-2023

    Data dodania
    24 stycznia 2023