Regulamin pożyczek krótkoterminowych

 Związek nie udziela pożyczek krótkoterminowych (chwilówek)