Władze

WŁADZE NSZZ „Solidarność” UMCS na kadencję 2018-2023

NAZWISKO i Imię

Pełnione funkcje

Jedn. Organizacyjna / telefon

KOT

Jacek

Przewodniczący Komisji Zakładowej,

Członek Prezydium KZ,

delegat na WZD Regionu,

Wydz. Biol. i Biot.,

Inst. Nauk Biologicznych

81 537 50 54

Sekretariat KZ "S" UMCS

fax 81 537 51 08;    

tel. 81 537 54 67

kom. 532 750 758

solidarnosc.kz@poczta.umcs.lublin.pl

KACZOR

Józef

Z-ca Przewodniczącego KZ,

członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionu, delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

LITWIN-LEWANDOWSKA Dorota

Sekretarz KZ "S", członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku), Przewodnicząca Koła NSZZ "S" Wydz. Politologii

Wydz. Politologii i Dziennik.

Kat. Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Admin.

81 537 60 20

NIEMIROWSKI Wieńczysław

Skarbnik; członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych), delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst.  Neofilologii

81 537 51 85

FIRKOWSKI

 Dominik

członek Prezydium KZ

Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku), Przewodniczący Koła NSZZ "S" Wydz. Prawa i Adm.

Dziekanat Wydz. Prawa i Administracji

81 537 52 02 

GROMADA

Anna

członek Prezydium KZ,

Członek KZ (Zespół Socjalny),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Wydz. Biologii i Biot.,

Inst. Nauk Biologicznych 

81 537 59 32

NOWAK

Maria

członek Prezydium KZ Członek KZ (Zespół Socjalny)

Koło EiR

81 537 54 67

TREMBACZOWSKI Andrzej

członek Prezydium KZ, Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny)

Koło EiR

81 537 54 67

BRZANA

Wojciech

Członek KZ (Zespół ds. Rozwoju Związku)

Wydz. Biologii i Biot.

81 537 50 50

CHOMA

Irena

Członek KZ (Zespół Socjalny),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki,

Przewodnicząca Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Chemii

Wydz. Chemii,

Katedra Chromatografii

81 537 79 93

KOZYRA

Waldemar

Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny), Przewodniczący Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Humanistycznego,

Inst. Historii,

Kat. Historii Społecznej i   Edukacji

p. 328,

81 537 26 83

NOWAK

Grzegorz

Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

PADEWSKI Aleksander

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

PERDEUS

Wiesław

Członek KZ (Zespół Organizacyjno-Prawny), delegat na WZD Regionu,

Koło EiR

81 537 54 67

PIETRAS

Hubert

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów)

Wydz. Biologii i Biot.,

Inst. Nauk Biologicznych

81 537 59 78

POPEK

Amadeusz

Członek KZ (Zespół ds. rozwoju Związku)  Przewodniczący Koła NSZZ "S" Wydz. Artystycznego

Wydz. Artystyczny,

Kat. Grafiki Projektowej i Druku Plaskiego 

81 524 53 91

ŚWIDER

Elżbieta

Członek KZ (Zespół Socjalny),

Przewodnicząca Kom. Wydz. NSZZ "S" Biblioteki Głównej

Biblioteka,

O. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

81 537-58-52

TRĘBSKA-KERNTOPF Anna

Członek KZ (Zespół ds. Promocji Związku),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Pol. i Cudz.

81 537 65 38

WAWRZYCZEK Irmina

Członek KZ (Zespół ds. Promocji Związku),

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst. Neofilologii

81 537 26 48

WELHAN

Anna

Członek KZ (Zespół ds. rodziny i emerytów),

Sekretariat KZ "S" UMCS

fax 81 537 51 08;    

tel. 81 537 54 67

kom. 532 750 758 

solidarnosc.kz@poczta.umcs.lublin.pl

WIŚNIEWSKA Małgorzata

Członek KZ (Zespół ds. Zewnętrznych), delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Wydz. Chemii,

Kat. Radiochemii i Chemii Środowiskowej

81 537 57 84         

81 537 56 24

GRZEGORCZYK Wiesław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, delegat na WZD Regionu, delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Koło EiR

81 537 54 67

GULSKI

Bogusław

członek Komisji Rewizyjnej

Wydz. Ekonomiczny, 

Katedra Zarządzania

81 537 50 20

SIWIEC

Adam

członek Komisji Rewizyjnej

Inst. Fil. Pol.,

Kat. Edukacji Polonistycznej

81 537 27 23

PLESZCZYŃSKI Andrzej

delegat na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

Inst. Historii, Kat. Historii

Starożytnej i Średniowiecznej 

81 537 27 49

SARZYŃSKI

Jan

Przewodniczący Koła NSZZ "S" Emerytów i Rencistów UMCS

Koło EiR  (poniedziałek w godz. 11-14)

81 537 51 08;    

81 537 54 67

DUKOWSKI

Piotr

Społeczny Inspektor Pracy 

Przewodniczący Kom. Wydz. NSZZ "S" Wydz. Biologii i Biotechnologii  

Wydz. Biologii i Biotechnologii

81 537 59 51

KOWIESKA-PIŁAT Elżbieta

Przewodnicząca Koła NSZZ "S" CNiCJO

CNiCJO

81 533 33 63