Władze

OZ NSZZ „Solidarność” w UMCS na kadencję 2023-2027

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

                                                                                                                                                        

mgr Kot Jacek                                                Przewodniczący KZ

Wydz. Biol. i Biot. tel.815375054       

e-mail: jacek.kot@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

dr Gromada Anna                                         Wiceprzewodnicząca KZ

Wydz. Biol. i Biot. tel. 815375932                    Zespół Socjalny

e-mail: gromadaaniaa@gmail.com;

                                                                                                                                                         

dr Litwin-Lewandowska Dorota                    Wiceprzewodnicząca KZ

Wydz. Politologii i Dziennikarstwa                  Zespół Organizacyjno-Prawny

e-mail: d.litwin.lewandowska@gmail.com;

                                                                                                                                                         

mgr Firkowski Dominik                                  Sekretarz

Wydz. Prawa i Adm. tel. 815375202                 Zespół ds. Rozwoju i Promocji Związku

e-mail: domfir@op.pl;

                                                                                                                                                         

dr Niemirowski Wieńczysław                         Skarbnik

Wydz. Filologiczny tel. 815372617                  Zespół Zewnętrzny

e-mail: wienczyslaw.niemirowski@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

mgr Dukowski Piotr                                       SIP 

Wydz. Biol. i Biot. tel. 815375952                    Zespół ds. Rozwoju i Promocji Związku

e-mail: piotr.dukowski@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

dr Kaczor Józef                                              Zespół Zewnętrzny

Koło Emerytów i Rencistów                           

e-mail: kaczorj@poczta.umcs.lublin.pl;

                                                                                                                                                         

dr Nowak Maria                                             Zespół Socjalny

Koło Emerytów i Rencistów                           

e-mail: maria.r.nowak@gmail.com;

                                                                                                                                                         

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

mgr Brzana Wojciech                                     Zespół ds. Rozwoju i Promocji Związku

Wydz. Biol. i Biot. tel.815375050       

e-mail: wojciech.brzana@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

mgr Jabłońska-Kwiecień Magdalena             Zespół Organizacyjno-Prawny

Dziek. Wydz. Historii i Archeol. Tel.  815372757                    

e-mail: magdakwiecien@poczta.fm;

                                                                                                                                                         

mgr Pietras Hubert                                                    Zespół Zewnętrzny

Wydz. Biol. i Biot. tel. 815375978       

e-mail: hubert.pietras@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

prof. dr hab. Pleszczyński Andrzej                             Zespół Zewnętrzny

Wydz. Historii i Archeologii     tel. 815372749            

e-mail:andrzej.pleszczynski@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

dr Trębska-Kerntopf Anna                                        Zespół ds. Rozwoju i Promocji Związku

CJiKP dla PiC                         

e-mail: anna.trebska-kerntopf@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

prof. dr hab. Wiśniewska Małgorzata                         Zespół Zewnętrzny

Wydz. Chemii  tel. 815375542            

e-mail: malgorzata.wisniewska@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

dr Zienkiewicz-Strzałka  Małgorzata                         Zespół Socjalny

Wydz. Chemii  tel. 815375637            

e-mail: malgorzata.zienkiewicz-strzalka@mail.umcs.pl;

                                                                                                                                                         

dr szt. Popek Amadeusz                                             Rezerwowy członek KZ

Wydz. Artystyczny                             

e-mail: amadeuszpopek@gmail.com;

                                                                                                                                                         

KOMISJA REWIZYJNA

dr Grzegorczyk Wiesław                                           Przewodniczący KR

Koło Emerytów i Rencistów                                       

e-mail: grzegorczyk.wieslaw@wp.pl;

                                                                                                                                                         

dr hab. Siwiec Adam prof. UMCS     

Wydz. Filologiczny                            

e-mail: aasiwiec@wp.pl;

                                                                                                                                                         

dr Trembaczowski Andrzej  

Koło Emerytów i Rencistów                           

e-mail: andrzej.trembaczowski@gmail.com;

                                                                                                                                                         

dr Siwek Krzysztof                                                     Rezerwowy członek KR

Wydz. NoZiGP tel. 815376874           

e-mail: krzysztof.siwek@mail.umcs.pl;

 

Przewodniczący Kół NSZZ „Solidarność”

 w kadencji 2023-2028

 

Zakładowe Zebranie Delegatów w dniu 28 lutego 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS w kadencji 2023-2028 (uchwała nr 9). Na przewodniczących Kół NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

 

Przewodniczący

Koło NSZZ

„Solidarność”

kontakt

dr szt.  Amadeusz Popek

Wydziału

Artystycznego

 

Katedra Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego

e-mail: amadeusz.popek@mail.umcs.pl;

 

mgr Piotr Dukowski

Wydziału Biologii

i Biotechnologii

 

Katedra Biologii Molekularnej

81 5375952

e-mail: piotr.dukowski@mail.umcs.pl

 

dr Marek Studziński

Wydziału Chemii

 

Katedra Chemii Fizycznej

81 5377748

e-mail: marek.studzinski@mail.umcs.pl

 

dr Wieńczysław Niemirowski

Wydziału

Filologicznego

 

Katedra Germanistyki

815372617

e-mail: wienczyslaw.niemirowski@mail.umcs.pl

 

dr Błażej Dyczewski

Wydziału Filozofii

i Socjologii

 

Katedra Badań Nad Kulturą I Komunikacją

e-mail: blazej.dyczewski@mail.umcs.pl

 

mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień

Wydziału Historii

i Archeologii

 

Administracja Wydziału Historii i Archeologii

81 5372757

e-mail: magdalena.jablonska-kwiecien@mail.umcs.pl

 

dr Jakub Kuna

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki

Przestrzennej

 

Katedra Geomatyki i Kartografii

81 5376826

e-mail: jakub.kuna@mail.umcs.pl

 

dr hab. Andrzej Staszczak

Wydziału Matematyki, Fizyki

i Informatyki

 

Katedra Fizyki Teoretycznej

81 5376118

e-mail: andrzej.staszczak@mail.umcs.pl

 

mgr Dominik Firkowski

Wydziału Prawa

i Administracji

 

81 5375202

e-mail: dominik.firkowski@mail.umcs.pl

 

dr Dorota Litwin-Lewandowska

Wydziału Politologii

i Dziennikarstwa

 

Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji

e-mail: dorota.litwin-lewandowska@mail.umcs.pl

 

mgr Elżbieta Świder

Biblioteki UMCS

 

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

81 5375852

e-mail: elzbieta.swider@mail.umcs.pl

 

mgr Elżbieta Kowieska-Piłat

 

Centrum Nauczania

i Certyfikacji

Języków Obcych

 

e-mail: elzbieta.kowieska-pilat@mail.umcs.pl

mgr Dorota Leposińska

Pracowników

Administracji

i Obsługi

 

Obiekt Wydziału Ekonomicznego

81 5375325,  kom. 508467717

e-mail: dorota.leposinska@mail.umcs.pl

 

Antoni Dudek

Emerytów i Rencistów

 

Sekretariat OZ NSZZ „S” UMCS

e-mail: solidarnosc.kz@mail.umcs.pl;

815375108; 815375467; kom. 532750758