Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UMCS

Adres:
Komisja Zakładowa 
NSZZ "Solidarność" UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Siedziba:
Rektorat UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
XIV piętro, pokój 1419

NIP 712-26-26-661

e-mail: solidarnosc.kz@poczta.umcs.lublin.pl 
WWW: www.solidarnosc.umcs.lublin.pl 

Telefony:
tel./fax. 0-81-537-51-08
tel. 0-81-537-54-67

Sekretariat:
Anna Welhan
poniedziałek - piątek w godz. 8-15

Księgowość:
Grażyna Rudnicka
poniedziałek, wtorek w godz. 10-15
czwartek w godz. 10-13

Obsługa prawna:

Radca Prawny przyjmuje członków związków ZNP i NSZZ „S” UMCS w każdy wtorek w godz. 15.30 - 16.30 w pok. 1402 (Rektorat UMCS, XIV piętro).

Cezary Palczarski
tel. (81) 537 51 14