KOMUNIKAT NR 2 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UMCS

Wybory w Kole Emerytów i Rencistów na kadencję 2023 – 2028 (okręg wyborczy nr VIII)

1. Informuję, że zgodnie z przyjętym przez ZKW kalendarzem wyborczym, 10 stycznia 2023 upłynął termin zgłaszania kandydatów.

     Na przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „S” UMCS został zgłoszony

                 Antoni DUDEK

     Na członków Rady Koła EiR NSZZ „S” UMCS zostali zgłoszeni:

1.    CHARMAS Maria

2.    GRZEGORCZYK Wiesław

3.    KOWALCZYK Elżbieta

4.    NOWAK Grzegorz

5.    NOWAK Maria

6.    PADEWSKI Aleksander

7.    SARZYŃSKI Jan

8.    TREMBACZOWSKI Andrzej

    Na delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów  OZ NSZZ „S” UMCS zostali zgłoszeni:

1.    CHARMAS Maria

2.    DUDEK Antoni]

3.    GRZEGORCZYK Wiesław

4.    KACZOR Józef

5.    KOWALCZYK Elżbieta

6.    KOWALCZYK Witold

7.    NOWAK Grzegorz

8.    NOWAK Maria

9.    PADEWSKI Aleksander

10.   SARZYŃSKI Jan

11.   TREMBACZOWSKI Andrzej

 2. Przypominam, że zgodnie z uchwałami podjętymi przez KZ i ZKW w dniu 06.12.2022 r., wybory w Kole Emerytów i Rencistów odbędą się w trybie rodz. VII Ordynacji Wyborczej Związku („Poza zebraniem”), polegającym na oddaniu głosu, tj. złożeniu wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej wystawionej w sekretariacie Komisji Zakładowej (Rektorat UMCS, pok. 1411).

    Czynne i bierne prawo wyborcze mają wyłącznie osoby opłacające składki związkowe.

3. Wybory odbędą się w ustalonym przez ZKW terminie od  16 do 23 stycznia 2023

    16.01.2023  w godzinach 12 - 14   w sekretariacie KZ (Rektorat UMCS, pok. 1411)

    17-23.01.2023  w godzinach 10 - 14   w sekretariacie KZ (Rektorat UMCS, pok. 1411)

Przewodniczący ZKW

Aleksander Padewski

    Komunikaty 2018-2023

    Data dodania
    11 stycznia 2023