KOMUNIKAT NR 1 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ UMCS

 Wybory w Kole Emerytów i Rencistów na kadencję 2023 – 2028

            Informuję,  że zgodnie z uchwałami podjętymi przez KZ i ZKW z 06.12.2022 r. wybory w Kole Emerytów i Rencistów odbędą się w trybie rodz. VII Ordynacji Wyborczej Związku („Poza Zebraniem”), polegającym na oddaniu głosu, tj. złożeniu wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej wystawionej w sekretariacie Komisji Zakładowej w terminie przewidzianym kalendarzem wyborczym.

1. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisję Wyborczą Koła w składzie: Anna Welhan, Grażyna Rudnicka, Jan Sarzyński.

2. ZKW ustala następujący kalendarz wyborczy:

- zgłaszanie kandydatów do 10 stycznia 2023 r.,

- 11 stycznia ogłoszenie listy kandydatów,

- 16 stycznia rozpoczęcie głosowania,

- 23 stycznia zakończenie wyborów.

3. Pisemne zgłoszenia kandydatów na funkcje:

- przewodniczącego koła,

- członka rady koła – komisji koła (miejsca mandatowe - 8),

- delegata na ZZD (miejsca mandatowe – 16),

- delegata na WZD Sekcji Emerytów i Rencistów (miejsca mandatowe - 4),

można składać w sekretariacie KZ.

(druki zgłoszenia będą dostępne w sekretariacie KZ w dni robocze w okresie do 10 stycznia w godzinach pracy sekretariatu).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

- nazwisko i imię kandydata,

- funkcje na jakie kandydat jest zgłaszany,

- zgodę kandydata na zgłoszenie,

- oświadczenie kandydata na funkcję przewodniczącego koła, że w przypadku nieuzyskania mandatu nie będzie kandydował na funkcję członka rady koła

- oświadczenie kandydata na funkcję członka rady, że w przypadku nieuzyskania mandatu nie będzie kandydował na funkcję przewodniczącego koła

- nazwisko i imię oraz podpis osoby zgłaszającej.

4. Wybory odbędą się w lokalu KZ (Rektorat) i nadzorowane będą przez kol. Grzegorza Nowaka.

5. Dalsze decyzje związane z przeprowadzeniem wyborów w Kole Emerytów i Rencistów, ZKW podejmie po ustaleniu  list kandydatów na poszczególne funkcje.

 

            Przewodniczący ZKW

Aleksander Padewski

    Komunikaty 2018-2023

    Data dodania
    2 stycznia 2023