Dr Waldemar Kociuba

28. stycznia 2016 r.  dr Waldemar Kociuba złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia

28. stycznia 2016 r.  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a  jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Wojciecha Janickiego wskazała Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

10. marca 2016 r.  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień 
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2

Sekretarz komisji

dr hab. Sebastian Bernat
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

3

Recenzent

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4

Recenzent

dr hab. Ewa Smolska
(Uniwersytet Warszawski)

5

Recenzent

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

6

Członek Komisji

prof. dr hab. Adam Łajczak
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

7

Członek Komisji

dr hab. Sławomir Terpiłowski
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

 

7. czerwca 2016 r.   na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej

22. czerwca 2016 r.   Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Waldemarowi Kociubie w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplina geografia.