Dr Piotr Zagórski

19. lutego 2014 r. Dr Piotr Jan Zagórski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

21. lutego 2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a  jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Piotra Jana Zagórskiego wskazała Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

16. kwietnia 2014 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

5 czerwca 2014 r.  Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

prof. dr hab. Leon Andrzejewski 
(Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu)

2

Sekretarz komisji

dr hab. Jarosław Dawidek 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

3

Recenzent

prof. dr hab. Maria Łanczont 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

4

Recenzent

prof. dr hab. Stanisław Musielak 
(Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński)

5

Recenzent

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski 
(Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

6

Członek Komisji

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

7

Członek Komisji

dr hab. Wojciech Dobiński
(Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

7 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

19 listopada 2014 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Piotrowi Janowi Zagórskiemu