Dr Paweł Zieliński

12 grudnia 2016 r. dr Paweł Zieliński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia

19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania wskazała Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

18 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz wyznaczyła sekretarza, recenzenta oraz członka komisji habilitacyjnej

02 lutego 2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  • przewodniczący – prof. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • sekretarz – dr hab. Beata Konopska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – dr hab. Joanna Rotnicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • recenzent – dr hab. Maciej Dłużewski, Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – prof. Józef Superson, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • członek – dr hab. Lidiya Dubis, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • członek – prof. Bogusław Kaszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej

24 maja 2017 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu dr. Pawłowi Zielińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia