Goście z Tanzanii

17 maja 2023 r. odbyło się spotkanie wykładowców Jordan University College w Morogoro w Tanzanii oraz przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego UMCS z prof. dr. hab. Wiesławem Gruszeckim, Prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W spotkaniu wzięli udział:
1. prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
2. dr Raphael Habi, dziekan Faculty of Commerce, Jordan University College (JUCo), Morogoro, Tanzania; starszy wykładowca w Department of Business Studies na tej uczelni; były wykładowca Mzumbe University w Morogoro; były przewodniczący Rady College of Business Education w Tanzanii; odbył staż w Norwegii
3. dr John Boamo Tlegray, kierownik Department of Finance and Accountance, Faculty of Commerce, JUCo, Morogoro, Tanzania; doktorat w Indiach
4. dr hab. Mariusz Kicia - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS
5. dr Konrad Czernichowski - adiunkt w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS oraz Visiting Professor od 2019 r. w JUCo; inicjator współpracy UMCS z JUCo, które odwiedził po raz pierwszy w 2017 r.

Celem spotkania było podpisanie protokołów wykonawczych do umowy ramowej między UMCS a JUCo (podpisanej jeszcze przez JM Rektora Stanisława Michałowskiego). Załączniki te będą regulować szczegóły współpracy między Wydziałem Ekonomicznym UMCS a Faculty of Commerce JUCo. Dr Raphael Habi oraz dr John Tlegray już po raz drugi gościli na Wydziale Ekonomicznym UMCS w ramach programu Erasmus+. Od 15 maja przez tydzień prowadzą zajęcia dla studentów programu Erasmus (dr Habi - przedmiot "Entrepreneurship. Theory and Practice" - 15 godzin; dr Tlegray - przedmiot "Conceptual framework for financial reporting" - 15 godzin). Wraz z nimi przyleciał, również w ramach programu Erasmus+, mgr Mkubya Raphael Wambura, wykładowca w Department of Economics, Mathematics and Statistics, Faculty of Commerce, JUCo; zajmuje się ekonomiką rolnictwa. On z kolei prowadził wykłady dla polskich studentów (wykład "Agricultural Economics" - 3 grupy po 2 godziny oraz wykład "Food security" - 2 grupy po 2 godziny).
19 maja z rewizytą do JUCo udają się (w ramach Erasmus+) dr hab. Mariusz Kicia, dr hab. Paweł Pasierbiak (wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej), dr Jakub Czerniak, prof. UMCS (koordynator programu Erasmus na Wydziale Ekonomicznym UMCS) oraz dr Konrad Czernichowski.

W ramach programu Erasmus+ na UMCS przyjechało także do tej pory czworo studentów JUCo, a kolejnych troje przyjedzie w następnym roku akademickim, podobnie jak troje nauczycieli akademickich. Współpraca akademicka UMCS i JUCo obejmuje nie tylko dydaktykę, ale także wspólne badania i publikowanie artykułów w "Annales Oeconomia Sectio H" (w toku wydawniczym jest już artykuł prof. Emmanuela Matiku i dr. Raphaela Habiego). Cała czwórka jest zachwycona studiami na Wydziale Ekonomicznym i planuje wrócić tu na studia magisterskie (w tym jedna osoba w języku polskim, po uprzednim rocznym kursie języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS). Z kolei jeden z pracowników wyraził chęć pracy na UMCS.


Wydział Ekonomiczny współpracuje także, choć w jeszcze niesformalizowany sposób, z innymi uczelniami Tanzanii: Mkwawa University College of Education w Irindze, College of Business Education (kampusy w Dar es-Salaam, Dodomie, Mwanzie i Mbeyi), Mzumbe University. Te więzi udało się jeszcze wzmocnić, a także rozszerzyć współpracę na inne wydziały, dzięki lutowej wizycie dr Eweliny Panas, Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Umiędzynarodowienia, dr. hab. Grzegorza Wójcika, prof. UMCS, kierownika Katedry Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz mgr. Roberta Ainebyony z UMCS Welcome Centre. Prof. Wójcik przeprowadził finansowane przez NAWA certyfikowane szkolenie w JUCo, a także nawiązał współpracę z Dar es Salaam Institute of Technology.


Wydział Ekonomiczny UMCS przywiązuje dużą wagę do intensyfikacji kontaktów międzynarodowych. W 2020 r. Dziekan Mariusz Kicia powołał Zespół ds. Umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomicznego UMCS. Współpracuje on obecnie z uczelniami w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej. W bieżącym roku akademickim zajęcia prowadzi siedmioro wykładowców z zagranicy. Wydział prowadzi też studia po angielsku na cieszących się dużą popularnością wśród kandydatów kierunkach Business Analytics (licencjat) i Data Science (magisterium). Kandydatów jest więcej niż liczba miejsc, jakie Wydział może zapewnić.

W sumie od 2018 r. na UMCS studiowało 37 osób z Tanzanii. Studenci ci są wyróżniający, m.in. dzięki wysokiemu poziomowi matematyki w tanzańskich szkołach średnich. Studenci ci chętnie angażują się w życie akademickie, sportowe i kulturalne UMCS (m.in. cykl spotkań "Hakuna Matata" zainicjowany przez studentów z Tanzanii; utworzenie zespołu "UMCS Butterflies"; promocja UMCS wśród uczniów szkół średnich).Ci, którzy ukończyli już studia, odnoszą sukcesy, np. mgr Brian Chaggu, absolwent International Relations, został przyjęty do Szkoły Doktorskiej UMCS; mgr Monica Matongo, absolwentka Intercultural Communication in Education and Workplace, pracuje w dużej korporacji w Krakowie. Bardzo duże jest zainteresowanie Tanzańczyków rozpoczętą już rekrutacją na rok akademicki 2023/24.

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2023