Informacje ogólne

Rozwój siły i zakresu powiązań gospodarczych w skali świata, rosnąca współzależność ekonomiczna między podmiotami pochodzącymi z różnych krajów, pogłębiające się procesy globalizacji i internacjonalizacji działalności to cechy współczesnego środowiska, w którym funkcjonuje biznes i społeczeństwo. Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze II (MSGII) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów rozumiejących mechanizmy funkcjonowania współczesnej otwartej gospodarki i umiejętnie poruszających się w nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach, mających charakter lokalny, regionalny, krajowy oraz międzynarodowy. Kierunek MSG II może być również traktowanyjako kontynuacja prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym studiów licencjackich Międzynarodowe stosunki gospodarcze I. Studia na kierunku MSG II skierowane są do osób, które pragną zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, związanych m. in. z handlem zagranicznym, finansami międzynarodowymi oraz międzynarodową ekonomią menedżerską.

Na tym kierunku możesz wybrać trzy różne specjalności, w tym jedną w języku angielskim:

  • Finanse międzynarodowe
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
  • Enterprises in the Global Market

Studenci będą realizować zajęcia prowadzone w językach obcych. Przedmioty te będą prowadzone zarówno przez pracowników WE, jak również przez wykładowców zagranicznych (zapraszanych m. in. z Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych czy Tanzanii).

Program kształcenia na kierunku MSG II stopnia umożliwia studentom odbycie części studiów w jednej z ponad trzydziestu uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.