Informacje ogólne

Globalizacja wsparła proces otwierania się na nowe kultury, a co za tym idzie, także rozwój biznesu w ujęciu międzynarodowym. Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy dotyczące specjalistów posiadających ugruntowaną wiedzę w zakresie organizowania i obsługi handlu zagranicznego, znajomości zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na ponadnarodowym jednolitym rynku europejskim oraz na coraz bardziej atrakcyjnym rynku azjatyckim. Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z aktywnością międzynarodową, to kierunek z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności: 

  • Handel zagraniczny
  • Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
  • Gospodarka i rynki azjatyckie

popupImg

W programie studiów zaplanowano naukę dwóch języków obcych. Ponadto, studenci będą realizować zajęcia prowadzone w językach obcych. Przedmioty te będą prowadzone zarówno przez pracowników WE, jak również przez wykładowców zagranicznych (zapraszanych m. in. z Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych czy Tanzanii).

Program kształcenia na kierunku MSG I stopnia umożliwia studentom odbycie części studiów w jednej z ponad trzydziestu uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.