Przedmioty i specjalnośći

Wybrane przedmioty obowiązkowe

 • Mikroekonomia
 • Marketing międzynarodowy
 • Makroekonomia
 • Negocjacje i komunikacja w środowisku międzykulturowym
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Podstawy biznesu międzynarodowego
 • Regionalna integracja gospodarcza
 • Analiza rynków międzynarodowych i koniunktury gospodarczej
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Logistyka międzynarodowa
 • Finanse międzynarodowe
 • Podstawy handlu międzynarodowego
 • Gospodarka globalna
 

 

 

Specjalność: Handel zagraniczny

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze o specjalności Handel zagraniczny będzie przygotowany do pracy w komórkach przedsiębiorstw zajmujących się obsługą transakcji zagranicznych i/lub do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa biznesu międzynarodowego. Będzie wykorzystywał specjalistyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i realizacji transakcji zagranicznych. Zdobyta wiedza będzie miała charakter praktyczny, ale z podbudową opartą na współczesnych modelach i koncepcjach międzynarodowych stosunków gospodarczych. Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami i kompetencjami praktycznymi będzie traktowane priorytetowo. Pozwoli to na skuteczne rozwiązywanie problemów zawodowych i pojawiających się w pracy zawodowej dylematów.

Wybrane przedmioty:

 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Zasady międzynarodowego obrotu towarowego
 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Projektowanie i zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw

Pełny program studiów do pobrania tutaj.

 

Specjalność: Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze o specjalności Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej będzie specjalistą przygotowanym do pracy w przedsiębiorstwach, których obszarem działania jest rynek Unii Europejskiej. Będzie mógł wspierać już istniejące firmy mające rozwiniętą działalność na rynkach unijnych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą na tym obszarze. Jednocześnie absolwent tej specjalności będzie potrafił wykorzystywać możliwości pozyskiwania funduszy UE oraz zarządzać projektami unijnymi. W pracy zawodowej będzie wykorzystywał specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania Unii Europejskiej w jej aspekcie gospodarczym. Wybór tej specjalności pozwoli absolwentowi na zdobycie przygotowania w zakresie analizy potencjalnych możliwości prowadzenia opłacalnej działalności na rynku UE.

Wybrane przedmioty:

 • Zasady funkcjonowania rynku Unii Europejskiej
 • Internacjonalizacja działalności na rynku UE
 • Przygotowanie kontraktu handlowego w UE
 • Eurologistyka
 • Marketing na rynku UE

Pełny program studiów do pobrania tutaj.

 

Specjalność: Gospodarka i rynki azjatyckie

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze o unikalnej w skali kraju specjalności Gospodarka i rynki azjatyckie będzie posiadał specjalistyczną wiedzę dotyczącą najdynamiczniej rozwijającego się regionu gospodarczego na świecie. Będzie posiadał kompetencje i umiejętności związane z analizą rynków azjatyckich oraz nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z podmiotami azjatyckimi. Nabyta wiedza pozwoli mu swobodnie funkcjonować oraz skutecznie komunikować się w zróżnicowanym kulturowo środowisku, a także rozwiązywać problemy i dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Azji, także w warunkach rozwijającej się współpracy integracyjnej. Jest to szczególnie istotne w warunkach coraz większego znaczenia rynku azjatyckiego dla polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo, absolwent tej specjalności będzie dysponował pogłębioną wiedzą dotyczącą relacji gospodarczych między Azją a najważniejszymi regionami gospodarczymi świata, co pozwoli mu na efektywną ocenę uwarunkowań współpracy.

Wybrane przedmioty:

 • Azja w gospodarce globalnej
 • Prowadzenie biznesu w Azji
 • Działalność korporacji transnarodowych w Azji
 • Azjatycki rynek finansowy
 • Analiza rynków eksportowych i importowych w Azji

Pełny program studiów do pobrania tutaj.