Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Wojtas

Telefon
81 537 52 65
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 odbywają się hybrydowo:


w środę 11:30 - 13:00 stacjonarnie w Rektoracie pok. 708 


w czwartek 11:15 - 12:45  na platformie MsTeams (kod zespołu: 308c7yx)


 


 

Działalność naukowa

Publikacje:

 1. 1.     Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012, [w:] D. Miłaszewicz (red.), Stabilizacja fiskalna - teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2012, s. 139-157. (współautor: B. Mucha-Leszko)  
 2. 2.     Liberalizacja wymiany handlowej na forum Światowej Organizacji Handlu, „Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” 2013, nr 8, s. 52-62.
 3. 3.     Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57, s. 605-618.
 4. 4.     Regionalna integracja gospodarcza w Azji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska,  Sectio H Oeconomia” 2013, vol. XLVII, 2 s. 143-152. 
 5. 5.     Handel i polityka handlowa Indii w XXI wieku, [w] J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego - rola Azji w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 427-442. 
 6. 6.     The Role of Foreign Value Added in Creating Poland's Comparative Advantage in World Merchandise Exports, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska,  Sectio H Oeconomia” 2014, vol. 48/2 s. 31-40. (współautor: Tomasz Białowąs)
 7. 7.     Innowacyjność gospodarki, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014.  
 8. 8.     Problemy kulturowe w funkcjonowaniu sieci logistycznych, [w] E. Gołębska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014. 
 9. 9.     Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku-główne trendy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 2015, 41 T. 1 , s. 391-403. 
 10. 10.  Wzrost znaczenia barier pozataryfowych w polityce handlowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska,  Sectio H Oeconomia” 2015, vol. 49/2 s. 259-267. 
 11. 11.  Negocjacje Rundy Doha - postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2016, nr 3(81), s. 275-284. 
 12. 12.  Poland's Foreign Trade Growth In 2000-2015 And Factors Affecting The Post-Crisis Trade Slowdown, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, 2017, doi: 10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S12.119 (współautor: B. Mucha-Leszko) 
 13. 13.  The European Union’s Trade Relations with Brazil in 2004–2015, "Problemy Zarządzania", 2017, nr 2. (współautor: Tomasz Białowąs)  
 14. 14.  Przyczyny spowolnienia światowego handlu, Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49, t. 2, s. 75-87.
 15. 15.  Impact of Emigration on Poland's Economy after 2004, Eurolimes, 2017 nr  23-24. (współautor: Tomasz Białowąs)
 16. 16.  Global Trade Flows And Trade Policy Since 2012, [w:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Volume 5, Issue 1.1, 19-21 March, 2018, Vienna, Austria, pp. 687-694.
 17. 17.  Tendencje protekcjonistyczne w handlu światowym, , "International Business and Global Economy" 2018, nr 37, ss.198-211, ISSN: 2300-6102; e-ISSN: 2353-9496; DOI: 10.4467/23539496IB.18.014.9387
 18. 18.  Rationales behind the approach of the European Union to preferential trade agreements in the 21st century, [w:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 513-320. 
 19. 19.  Recent developments in global trade flows: driving forces and barriers, [w:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 521-528.
 20. 20.  Regionalisation of the European Union's Trade Policy in 1990–2017, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 2018, Vol. 52, 5. (P. Kątski) 
 21. 21.  The United States' Trade Policy Towards The European Union And Development Of Bilateral Trade Flows, Proceedings of the 11th international scientific conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth" organized by the Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia), Riga (Latvia) the 16th - 18th of May, 2019. ISBN 978-9934-18-428-4, s. 914-924.  współautor T. Białowąs 
 22. 22.     Prospective Consequences Of The Trade War Between The United States And China, Proceedings of the 11th international scientific conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth" organized by the Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia), Riga (Latvia) the 16th - 18th of May, 2019. ISBN 978-9934-18-428-4, s. 904-913. (wspólautor: T. Białowąs) 
 23. 23.     Structural Changes and Technological Progress as Factors of Labour Market Developments in the V4 Countries in 2004–2018, "Problemy zarzadzania" 2019, vol.17,nr 6(86), s. 11-30, ISSN: 1644-9584,  (współautor: P. Pasierbiak, T. Białowąs) 
 24. 24.  EFFECTS OF TRADE LIBERALISATION BETWEEN THE EU AND THE REPUBLIC OF KOREA, The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, ed. Angelo Santagostino, Burçak Müge Vural, Cambridge Scholars Publishing, 2020.