Udział w konferencjach

 • 2022 KIPA-UN DESA International Forum: Public Administration and Governance for Sustainable Development in the Era of COVID-19; Seul, 14 września 2022 r., Organizator: KoreańskiInstytutAdministracjiPublicznej (Korea Institute of Public Administration KIPA) oraz Departament Spraw Gospodarczych Społecznych Narodów Zjednoczonych (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA), w formule online (ZOOM)(Paweł Pasierbiak) 

 • Ogólnopolska konferencja Zmiany w gospodarce, Wrocław, 29-30 września 2022 r., Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Tomasz Białowąs, Paweł Pasierbiak, Monika Wojtas) 

 • Konferencja Katedry Integracji i Prawa Europejskiego SGH, pt. Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022, SGH, Warszawa, 27 września 2022 r., konferencja online(Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja międzynarodowa: Exploring New Solutions to Old Challenges: How to overcome complex disasters in the EU and the world, Seul, 7-8 lipca 2022 r., Organizator: NCRE - National Research Centre on Europe, European Union Studies Association Asia Pacific (EUSA AP) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand (Paweł Pasierbiak) 

 • Final International Conference (Jean Monnet Network SPEAC), Building Connectivity: Strategies for EU-Asia Relations, 19-20 czerwca 2022 r., Bruksela, Belgia(Tomasz Białowąs, Paweł Pasierbiak) 

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Inwazja Rosji na Ukrainę: wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski organizowana przez Katedrę Integracji i Prawa Europejskiego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 9 czerwca 2022 r. w formule online (MS Teams) (Paweł Pasierbiak) 

 • Workshop on East Asia Regional Integration from an International Relations Perspective - Challenges and Opportunities after RCEP Establishment, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), 6 maja 2022 r., w formule online, ZOOM (Paweł Pasierbiak) 

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wartość w biznesie. Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności", Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania, PTE O/Lublin, Lublin, 28-29 kwietnia 2022 r. (Paweł Pasierbiak) 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 18 listopada 2021 r. (Paweł Pasierbiak) 

 • The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region in the Post-Pandemic Reality, The Asia-Pacific Research Center of Wrocław University of Economics and Business, Wroclaw, 16 November 2021(Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja Katedry Integracji i Prawa Europejskiego SGH, pt. Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021, SGH, Warszawa, 28 września 2021 r., konferencja online(Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja ogólnopolska pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 23 września 2021 r. (Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja międzynarodowa: 16th International Conference of the European Association for Japanese Studies, 24-28 sierpnia 2021, Ghent University, Belgia, online conference(Paweł Pasierbiak) 

 • The Reaseach Workshop and the Symposium, European Union-Japan Economic Partnership Agreement, Institute of East Asian Studies IN-EAST at the University of Duisburg-Essen,  November 10&19, 2020(Paweł Pasierbiak) 

 • ECFIN Annual Research Conference, Europe’s quest for new models of sustainable growth and convergence, European Commission, 13 November 2020, Digital Event(Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja międzynarodowa: Asia-Europe Sustainable CONnectivity (AESCON), 22-25 września 2020 r., Oranizator: Asia-Europe Meeting, Asia-Europe Foundiation, ERIA, Center for China&Globalization, konferencja online(Paweł Pasierbiak) 

 • Konferencja międzynarodowa: 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 1-2 April 2020, Seville, Spain Organizator: IBIMA(Paweł Pasierbiak)