Wynik oceny czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” jest hiszpańskojęzycznym czasopismem naukowym z dziedziny nauk społecznych wydawanym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Czasopismo założone w 2014 r. i prowadzone przez dr hab. Katarzynę Krzywicką, prof. UMCS jest pierwszym w Polsce periodykiem politologicznym z zakresu studiów regionalnych w obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Od 2015 r. „Anuario Latinoamericano” jest indeksowane w międzynarodowej bazie czasopism naukowych ICI Journals Master List i rokrocznie poddawane wielowymiarowej ocenie opartej na przeszło 100 kryteriach. Index Copernicus Value (ICV) jest miernikiem oceny czasopism naukowych, który wskazuje poziom rozwoju i siłę odziaływania czasopisma.

Miło nam poinformować, iż „Anuario Latinoamericano” pozytywnie przeszło proces oceny za rok 2021 i uzyskało ponownie wskaźnik ICV: 100.00, utrzymując tę wysoką ocenę od 2017 r.


Przedmiotem przeprowadzonej w ramach ICI Journals Master List oceny za 2021 r. były dwa tomy „Anuario Latinoamericano”, tom 11/2021 zatytułowany „América Latina: Brasil” pod redakcją naukową Marii do Socorro Sousa Braga (Federal University of São Carlos, Brazil) i Katarzyny Krzywickiej (UMCS) oraz tom 12/2021na temat „América Latina: desafíos y amenazas a la seguridad humana” pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej (UMCS) i Maríi de Monserrat Llairó (University of Buenos Aires).


Zapraszamy do lektury wydanych tomów i zapoznania się z paszportem „Anuario Latinoamericano” na stronie Index Copernicus International.

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2022