Zmiany w częstości i temperaturze mas powietrza nad Europą Środkowo-Wschodnią

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Krzysztofa Bartoszka wraz z prof. dr hab. Bogusławem M. Kaszewskim wydanej w najnowszym zeszycie International Journal of Climatology:

Bartoszek K., Kaszewski B.M., 2022: Changes in the frequency and temperature of air masses over east‐central Europe. International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.7704

W opracowaniu określono uwarunkowania cyrkulacyjne, kierunki napływu, częstość występowania oraz zmienność wieloletnią cech termicznych mas powietrznych napływających nad Europą Środkowo-Wschodnią w latach 1951–2020. Wykazano, że przeciętnie w roku na tym obszarze dominuje cyrkulacja zachodnia (średnio 60% dni), podczas której występuje adwekcja morskich mas powietrza. Wyraźnie mniejszy jest udział napływającego z kierunku północnego powietrza arktycznego (około 12% dni w roku) oraz z sektora południowego powietrza zwrotnikowego (4% dni). Wyniki badań wykazały, że wieloletnie zmiany częstości występowania dotyczyły dwóch mas powietrznych napływających z niższych szerokości geograficznych, tj. polarnej morskiej ciepłej (PPmc) oraz zwrotnikowej (PZ). W przypadku masy PPmc zaznaczył się istotny wzrost frekwencji nie tylko w skali roku, ale także we wszystkich sezonach. W ostatnich dwóch dekadach wyraźnie wzrosła także częstość występowania masy PZ, przy czym wzrost ten dotyczył tylko okresu letniego. Dlatego też notowany od lat 90. XX w. wzrost temperatury powietrza w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w ciepłej połowie roku, należy w znacznym stopniu utożsamiać zarówno z większą częstością napływu mas powietrznych z niższych szerokości geograficznych (PPmc i PZ), jak i wzrostem temperatury w praktycznie wszystkich wydzielonych sześciu masach powietrznych, co jest z kolei rezultatem postępującego globalnego ocieplenia.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w International Journal of Climatology to 140 punktów (Impact Factor: 4.069 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022