Zastosowanie skaningu TLS w geomorfologii - odczyt PTG

W czwartek (3 marca) o godz. 17.15 zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim posiedzenie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które organizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Prelegentem będzie pracownik naszego Instytutu dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, który wygłosi odczyt pt. „Zastosowanie skaningu TLS w geomorfologii”.
 
Prelekcja będzie dostępna online na platformie MS Teams - kliknij ten link. ZAPRASZAMY!
 
Tematyka: wykorzystanie właściwości światła do pomiarów otaczającej przestrzeni, jest coraz częściej stosowane w naukach o Ziemi, w tym również geografii i geomorfologii. Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych od ponad dekady technik, jest naziemny skaning laserowy (ang. terrestrial laser scanning -TLS). Skanery laserowe pozyskują nawet do 100 mln pkt/s, tworząc chmury punktów, stanowiące zarazem wysoko precyzyjny, nieskalowany model skanowanej przestrzeni. Prezentacja przybliży zasadę skanowania, ukaże efekty w postaci chmury punktów, a także praktyczne możliwości wykorzystania tych danych w geomorfologii.
Waldemar Kociuba - geograf, geomorfolog, badacz obszarów polarnych, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnego rozwoju dolin rzecznych oraz oceny geomorfologicznej odpowiedzi środowiska na postępujące zmiany klimatyczne i zdarzenia hydro-meteorologiczne o ponadprzeciętnym przebiegu. Autor ponad 100 publikacji naukowych, z których ponad połowa dotyczy badań środowiska regionów polarnych. W prowadzonych badaniach koncentruje się na geomorfologii fluwialnej i zastosowaniu teledetekcji (LiDAR, fotogrametria) do analizy zmian rzeźby terenu. Uczestnik i kierownik wypraw UMCS na Spitsbergen, w trakcie których realizował nowatorskie programy badawcze.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2022