Zaproszenie na konferencję "Klimat pola uprawnego" (22 października br.)

W dniu 22 października br. odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja "Klimat pola uprawnego", współorganizowana przez Katedrę Hydrologii i Klimatologii UMCS. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących susz atmosferycznych, glebowych i hydrologicznych oraz niedoborów opadów atmosferycznych w różnych regionach Polski i Ukrainy. Są to zjawiska ściśle związane z procesem obiegu wody w przyrodzie, mające istotne znaczenie w produkcji rolniczej. Wymieniona problematyka będzie rozpatrywana w nawiązaniu do istniejących już scenariuszy zmian klimatu, wskazujących między innymi na fakt, iż z powodu prognozowanych tendencji wzrostu temperatury powietrza i parowania potencjalnego skutki omawianych zjawisk (susz atmosferycznych i glebowych) w niedalekiej przyszłości mogą być zdecydowanie większe.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, która odbywać się będzie w formie hybrydowej – uczestnictwo online będzie realizowane za pomocą platformy MS Teams, natomiast w formie stacjonarnej przewiduje się dla maksymalnie 12 osób w budynku Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie przy ul. Spokojnej 1.

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe do 5 października – szczegóły znajdziecie Państwo w Komunikacie nr 2.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2021