Water - tom specjalny

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii) objął funkcję guest editora tomu specjalnego "Hydraulics and Hydrodynamics of Overland Flow - catchment, subcatchment, plot scale and experimental approach" w czasopiśmie Water. GRATULJEMY!

Tematyka zeszytu specjalnego koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z warunkami hydrualicznymi i hydrodynamiką spływu powierzchniowego. Bardzo bogata literatura z zakresu erozji gleb niezbyt często podejmuje temat rozpoznania procesów fizycznych związanych ze spływem wody na stoku i w jednorodnych zlewniach niskiej rangi hydrologicznej. Szczególnie brakuje prac prezentujących wyniki badań terenowych dokumentujących poszczególne fazy i mechanizmy spływu powierzchniowego od momentu przekroczenia fazy detencji stokowej. Oczekiwane są więc prace dotyczące warunków hydraulicznych i  hydrodynamicznych spływu stokowego i jego poszczólnych form, tj. linijnego i pokrywowego w systemie stokowym. W szczgólności interesują nas warunki granicze spływu stokowego oraz reżim hydrauliczny spływu: w mikrobruzdach, bruzdach erozyjnych oraz spływu w epizodycznych korytach lub w wąwozach efemerycznych.

Słowa kluczowe: spływ powierzchniowy, hydrologia stoku, spływ rozproszony, liniowy i pokrywowy, spływ w mikrobruzdach, spływ w bruzdach erozyjnych, spływ w epizodycznych korytach, reżim spływu stokowego, geometrai hydrauliczna spływu stokowego, małe zlewnie, materiał i osady stokowe

Termin nadsyłania manuskryptów to 31 grudnia br. Więcej informacji na stronie internetowej czasopisma.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2022