Trendy usłonecznienia i temperatury powietrza w Polsce

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Krzysztofa Bartoszka (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS) wydanej w najnowszym zeszycie Geographia Polonica:

Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022: Relationships between sunshine duration and air temperature in Poland. Geographia Polonica, 95(3), p. 275-290 DOI: 10.7163/GPol.0236

Celem pracy jest charakterystyka trendów usłonecznienia i temperatury powietrza oraz określenie relacji między nimi na podstawie danych z ostatnich 50 lat z obszaru Polski. Analiza związku między przebiegiem wieloletnim tych dwóch elementów klimatu na podstawie danych z 25 stacji może pomóc w zrozumieniu mechanizmu współczesnych zmian klimatu w Europie Środkowej i wyjaśnieniu ich przyczyn. Stwierdzono, że w Polsce istnieje silny związek między temperaturą powietrza a usłonecznieniem wyrażony wysokimi dodatnimi wartościami współczynników korelacji, ale tylko podczas ciepłej połowy roku. Ponadto istotny statystycznie wzrost temperatury powietrza w okresie od kwietnia do września był silnie skorelowany z przyrostem sum usłonecznienia od końca lat 90. XX wieku. Dlatego też należy przypuszczać, że na notowane ocieplenie w tej części roku, oprócz czynników antropogenicznych, znaczenie miał spadek zachmurzenia, większy udział adwekcji mas powietrznych z niższych szerokości geograficznych oraz zmniejszenie zawartości aerozoli w atmosferze.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Geographia Polonica to 100 punktów (CiteScore 2020: 3.1). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2022