Światowy Dzień Mokradeł 2020 - sprawozdanie

7 lutego 2020 roku już po raz trzeci Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS włączył się w obchody Światowego Dnia Mokradeł, który w tym roku odbył się pod hasłem „Mokradła a bioróżnorodność”. Współorganizatorem tegorocznej edycji był Biebrzański Park Narodowy. Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest co roku na pamiątkę uchwalenia w dniu 2 lutego 1971 roku w irańskim mieście Ramsar Konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych (tzw. Konwencji Ramsarskiej). Świadomość ogromnej roli tych obszarów w utrzymaniu prawidłowego bilansu wodnego w środowisku wciąż rośnie, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie tym świętem, które obecnie obchodzone jest już w blisko 100 krajach. W kontekście obserwowanych współcześnie zmian klimatu, doświadczanych w ostatnich latach na świecie okresów dramatycznej suszy oraz innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody w środowisku, obszary mokradłowe nabierają szczególnego znaczenia. Pełnią one nie tylko istotną rolę w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze, ale również przyczyniają się do utrzymania bioróżnorodności oraz ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt.

Światowy Dzień Mokradeł organizowany na WNoZiGP cieszy się rosnącym zainteresowaniem młodzieży oraz przedstawicieli instytucji związanych z funkcjonowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. W tegorocznej edycji udział wzięło 190 uczniów i ich nauczycieli z 6 szkół licealnych z Lublina, a także Świdnika, Włodawy i Kozienic.

Impreza miała charakter głównie edukacyjny, a jej nadrzędnym celem była popularyzacja wiedzy o roli terenów mokradłowych wśród uczniów szkół średnich. Dorobek naukowy pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS jest w tym względzie znaczący i publikowany w czołowych czasopismach światowych poświęconych tematyce rozpoznania i ochrony ekosystemów wodno-błotnych. Obchody 7 lutego 2020 r. podzielone zostały na dwie części. Pierwsza, wykładowa odbyła się w Auli WNoZiGP, gdzie prodziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS powitał uczestników i zaproszonych gości oraz otworzył wystawy fotograficzne. Następnie wygłoszone zostały trzy prelekcje, dotyczące różnych aspektów środowiskowych i społecznych związanych z obszarami wodno-błotnymi, przygotowane przez obecnych i byłych pracowników WNoZiGP -  dr hab. Wojciecha Janickiego, prof. UMCS, dr Katarzynę Mięsiak-Wójcik, dr Marka Turczyńskiego oraz przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego - Bogdana Browarskiego i Mirosława Gadomskiego. Zakończeniem części wykładowej był konkurs wiedzy o mokradłach przeprowadzony na smarftonach, w którym młodzież mogła zdobyć atrakcyjne nagrody, m.in. zaproszenie do wzięcia udziału w naukowych badaniach terenowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. W drugiej części uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach wybranych spośród 12 warsztatów tematycznych (łącznie 34 edycje), takich jak np.: „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych. Warsztaty gleboznawcze”, „Historia mokradeł zapisana na mapach – warsztaty komputerowe” oraz „Czy na bagnie rośnie bagno? Quiz o roślinności mokradeł”. Równolegle do sesji warsztatowej zorganizowany został panel naukowy, który poprowadziła dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS. Podczas tej sesji zaproszeni goście mieli możliwość dyskusji na tematy związane z ochroną i zagrożeniami obszarów mokradłowych Lubelszczyzny. Swoje referaty wygłosili: dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ (PWSZ w Chełmie), Krzysztof Wawer (RDOŚ w Lublinie) oraz Krzysztof Wojciechowski (ZLPK w Lublinie). Całość Wydarzenia uświetniły cztery wystawy fotograficzne poruszające tematykę wodno-błotną: „Polesia czar w fotografii Louise Arner Boyd” (University of Wisconsin-Milwaukee), „Biebrza dawniej i dziś” (Biebrzański Park Narodowy), „Oblicza bagien” (Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS) oraz „MikroPolesie” (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych). Wystawy te można do końca kwietnia br. zobaczyć na Wydziale NoZiGP.

W organizację tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł na WNoZiGP bardzo chętnie włączyli się pracownicy i studenci Wydziału (Samorząd Studentów WNoZiGP, Studenckie Koło Naukowe Geografów, Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”, Studenckie Koło Naukowe Planistów "SmartCity"), a także zaproszeni goście.

W tym roku wydarzenie patronatem honorowym objął Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz pięć instytucji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Wydarzenie sponsorowane było przez: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oraz Piekarnię Kuźmiuk.

Wszystkim Gościom oraz Osobom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji Światowego Dnia Mokradeł serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejne obchody!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, mgr K. Łabęcka, lic. Kamil Kultys, lic. Klaudia Młodawska i lic. Jagoda Ziewiec

Sprawozdanie wraz z fotorelacją zostało opublikowane na łamach ostatniego numeru Wiadomości Uniwersyteckich. Zachęcamy do lektury - plik PDF

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2020