Przydomowe oczyszczalnie ścieków – ochrona czy zagrożenie dla wód podziemnych?

W czwartek (24 listopada br.) o godz. 17.15 zapraszamy na kolejny odczyt organizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelegentem będzie dr hab. Stanisław Chmiel prof. UMCS, który wygłosi wykład pt. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków – ochrona czy zagrożenie dla wód podziemnych?”

O prelekcji: celem wystąpienia jest analiza systemów oczyszczania ścieków bytowych w obszarach indywidualnej zabudowy. Przedstawione zostaną uwarunkowania środowiskowe oraz prawne budowy "przydomowych oczyszczalni ścieków”. Ich funkcjonowanie oraz wpływ na jakość wód podziemnych zostanie omówiona na przykładach z obszaru Lubelszczyzny. Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 2020/37/B/ST10/01994.

Stanisław Chmiel - pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Instytutu, kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: hydrochemii, hydrometrii, obiegu pierwiastków w cyklu hydrologicznym, zastosowania metod znacznikowych do identyfikacji wpływu zmian klimatu na obieg wody. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz, opinii i recenzji.

Miejsce odczytu: aula im. E. Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2D

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2022