Postępy i wyzwania w inicjatywach zrównoważonego zarządzania gruntami

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji, której autorem jest prof. dr Jean Poesen (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w Science of The Total Environment:

Haregeweyn N., Tsunekawa A., Tsubo M., Fenta A.A., Ebabu K., Vanmaercke M., Borrelli P., Panagos P., Berihun M.L., Langendoen E.J., Nigussie Z., Setargie T.A., Maurice B.N., Minichil T., Elias A., Sun J., Poesen J., 2023. Progress and challenges in sustainable land management initiatives: A global review. Sci. Total Environ. 858, 160027. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160027

Zrównoważone zarządzanie gruntami (SLM) jest powszechnie uznawane za klucz do zmniejszenia wskaźników degradacji gruntów i zapobiegania pustynnieniu. Wiele wysiłków zostało podjętych na całym świecie przez różne podmioty w celu przyjęcia i/lub rozwoju różnych praktyk SLM. Niemniej jednak, brakuje kompleksowego przeglądu na temat rozmieszczenia przestrzennego, perspektyw i wyzwań związanych z praktykami i badaniami dotyczącymi SLM. Aby wypełnić tę lukę, zebrano informacje z globalnej bazy danych SLM dostarczonej przez World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT) i dwóch bibliograficznych baz danych badań akademickich. Zebrano i przeanalizowano ponad 1900 praktyk SLM i 1181 prac naukowych z 129 i 90 krajów. Stosunkowo lepsze rozpowszechnienie SLM zaobserwowano w suchych krajach subhumidalnych i krajach o średnich wynikach Indeksu Rozwoju Społecznego (HDI), podczas gdy rozpowszechnienie i badania były niższe w krajach wilgotnych o niskich wartościach HDI. Grunty uprawne były głównym typem użytkowania, na którym skupiało się zarówno rozpowszechnianie, jak i badania; degradacja spowodowana erozją wodną i łagodzenie skutków erozji wodnej były również głównymi obszarami zainteresowania. Innym dominującym rodzajom użytkowania gruntów (np. wypas) i celom SLM (np. korzyściom ekonomicznym) poświęcono stosunkowo mniej uwagi w badaniach niż ich rozpowszechnianiu. Ogólnie rzecz biorąc, ponad 75% z 60 krajów o wysokim wskaźniku erozji gleby ma również niskie wyniki HDI, jak również słabe rozpowszechnienie SLM i badania, co wskazuje na ograniczone rozpowszechnienie SLM oparte na dowodach w tych krajach. Ograniczenie dowodów naukowych może być rozwiązane w krótkim czasie poprzez integrację istniejących badań naukowych i baz danych dotyczących SLM poprzez przyjęcie proponowanych ram "Research Evidence for SLM". Istnieje jednak duża potrzeba przeprowadzenia dodatkowych szczegółowych badań dotyczących wyzwań i perspektyw związanych z SLM w poszczególnych krajach, aby stworzyć odpowiednie, oparte na dowodach strategie rozpowszechniania SLM w celu osiągnięcia wielu korzyści związanych z SLM.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w STOTEN to 200 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2022