POLQUA z naszym udziałem

Miło nam poinformować, że we władzach nowo utworzonego Stowarzyszenia POLSKA UNIA CZWARTORZĘDU POLQUA zasiadają prof. dr hab. Irena A. Pidek (zastępca prezesa) oraz prof. dr hab. Maria Łanczont (przewodnicząca komisji rewizyjnej). Obydwie Panie Profesor reprezentują Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie.

26 maja br. Stowarzyszenie POLQUA oficjalnie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0001038329), a pierwszym Prezesem jest prof. dr hab. Zdzisław Jary z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Gratulujemy naszym Koleżankom z Instytutu objęcia tych zaszczytnych funkcji i życzymy sukcesów na polu działań interdyscyplinarnych nauk o czwartorzędzie!

Cele statutowe POLQUA obejmują m.in.:

 • działanie na rzecz rozwoju nauk o czwartorzędzie we współdziałaniu z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
 • kreowanie i stymulowanie prac naukowo-badawczych w zakresie nauk o czwartorzędzie, prac o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie w zakresie nauk o Ziemi i środowisku przyrodniczym;  
 • rozwijanie kwalifikacji naukowych dla podniesienia poziomu wiedzy o  czwartorzędzie;  
 • kształtowanie i ochrona pozycji zawodowej badaczy czwartorzędu;  
 • popularyzowanie treści z zakresu nauk o czwartorzędzie w środowiskach pozanaukowych;  
 • sprzyjanie ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk o wyjątkowym znaczeniu naukowym. 

  Aktualności

  Data dodania
  7 czerwca 2023