Paleośrodowisko ujścia Dniestru do Morza Czarnego (Ukraina)

Na łamach czasopisma Quaternary Science Reviews ukazała się odpowiedź na komentarz do wcześniej opublikowanego artykułu problemowego nt. badań paleośrodowiska w rejonie ujścia Dniestru do Morza Czarnego na południowej Ukrainie:

Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z.,  Standzikowski K., 2022. Reply to the comment on “A remarkable last glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (Southern Ukraine)” by Łanczont et al. (2022). Quaternary Science Reviews, 297, 107835. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107835

Prezentowanie w komentarzu wyniki badań są częścią projektu NCN pt. Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru – od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej realizowanego u Nas w Instytucie i kierowanego przez prof. dr hab. Marię Łanczont.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Quaternary Science Reviews to 140 punktów (IF: 4.456). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

Link do grantu NCN "Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące..."

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2022