Ogólnopolski Tydzień Geomorfologii - ZAPROSZENIE

W imieniu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich z przyjemnością przedstawiamy Państwu program obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, który w tym roku odbędzie się w dniach 1-7 marca. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z programem  - WIĘCEJ INFORMACJI  

W sposób szczególny zachęcamy do udziału w dwóch odczytach naukowych wygłoszonych przez pracowników naszego Instytutu:

 • referat dr hab. Grzegorza Janickiego, prof. UMCS pt. "Warunki hydrauliczne spływu stokowego: fazy i reżim przepływów" w dniu 1 marca podczas sesji Komisji Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP - początek sesji o godz. 9.00. Link do e-spotkania (MS Teams)
 • prelekcję dr hab. Leszka Gawrysiaka pt. "O geomorfonach, czyli jak komputer widzi rzeźbę terenu" w dniu 2 marca o godz. 17.15 podczas odczytów Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Odczyt odbędzie się w formie hybrydowej. Zapraszamy do Auli im. E. Romera przy Al. Kraśnickiej 2d lub wirtualnie Link do e-spotkania (MS Teams)

Odczyt pt. "O geomorfonach - czyli jak komputer widzi rzeźbę terenu" będzie prezentował zagadnienia, dotyczące wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w badaniach geomorfologicznych. Odczyt będzie miał charakter popularnonaukowy, a skierowany jest do młodzieży ponadpodstawowej i studenckiej, jak i pracowników naukowych i dydaktycznych, zainteresowanych zagadnieniami geograficznymi, geomorfologicznymi, w tym szczególnie wykorzystaniem narzędzi GIS w geografii/geomorfologii. Szczególnie zapraszamy przyszłych kandydatów na studia geograficzne i/lub geoinformatyczne. 

Zapraszamy również do wzięcia udziału w innych inicjatywach związanych z Tygodniem Geomorfologii:

 • dnia 8 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbędą się wirtualne anglojęzyczne warsztaty "Women in Geomorphology". Program warsztatów dostepny jest pod linkiem - KLIKNIJ TUTAJ
 • do 6 marca można również wziąć udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII.

Termin „infografika” oznacza graficzną wizualizację danych i informacji, umożliwiającą w przystępny i atrakcyjny sposób zapoznanie się z prezentowanym tematem i uzyskanie użytecznej wiedzy.

Przedmiotem KONKURSU jest wykonanie infografiki edukacyjnej, poruszającej dowolne zagadnienie geomorfologiczne, ujęte w szerszym kontekście: ogólnogeograficznym, regionalnym, geologicznym, sedymentologicznym, georóżnorodności, geozagrożeń itp. Prace mogą mieć różny zakres i szczegółowość treści, która powinna być zrozumiała dla uczniów szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Infografiki powinny spełniać wymogi formalne tej formy wizualizacji danych i informacji (zob. załączone materiały).

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich i studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich i wyższych klas szkół podstawowych (liczymy na upowszechnienie idei konkursu wśród studentów i uczniów). Prace mogą być współautorskie/wieloautorskie.

Infografika wykonana w postaci grafiki komputerowej i zapisana w formacie: jpg, png lub pdf, może mieć dowolne wymiary (preferowana wielkość do wydruku 70×100 cm).
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, które będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 • trafność wyboru prezentowanego zagadnienia w kontekście tematyki konkursu;
 • spełnienie formalnych cech infografiki;
 • zastosowane metody prezentacji oraz zakres i rodzaj wykorzystanych źródeł (literatura, bazy danych, Internet itd.);
 • walory graficzno-estetyczne (geowizualizacyjne) oraz logiczny układ i struktura infografiki;
 • praktyczna możliwość wykorzystania infografiki w edukacji.

W zależności od wieku autorów infografik, będą one oceniane w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.


Rozstrzygnięcie konkursu i nazwiska laureatów zostaną przedstawione na zakończenie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii (1-7 marca 2023 r.). Inicjatorem i kierującym przebiegiem konkursu jest prof. UMK Paweł Molewski (molewski@umk.pl), do którego należy kierować ewentualne pytania, zaś do 6 marca 2023 r. zapisane w formie elektronicznej infografiki.

Pod linkiem (kliknij tutaj) przedstawiamy artykuł omawiający zagadnienie infografiki, jako nowego trendu wizualizacji danych i informacji wspomagającego proces edukacyjny, dwa przykłady infografik o różnym zakresie (1 i 2), dotyczące zjawisk wulkanicznych. Pod linkiem (kliknij tutaj) załączamy plakat konkursu do promocji wydarzenia. 

Przypominamy, że Tydzień Geomorfologii to odbywające się co roku w pierwszych dniach marca wydarzenie promujące geomorfologię w społeczeństwie. W tym czasie, na całym świecie odbywa się szereg wydarzeń popularyzujących badania geomorfologów i ich znaczenie dla ludzi i ich codziennego życia. 

ZAPRASZAMY!

W imieniu Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

dr Anna Orłowska

Sekretarz SGP 

  Aktualności

  Data dodania
  23 lutego 2023