Nowy numer Pol. Jour. of Soil Science

Informujemy, że ukazał się nowy numer Polish Journal of Soil Science (vol. 52, no. 1) - jednego z czasopism naukowych wydawanych w naszym Instytucie.
Czasopismo obejmuje swoim zakresem przede wszystkim zagadnienia związane z naukami o glebie, ale również różnymi aspektami funkcjonowania środowiska przyrodniczego, takimi jak geochemia, geomorfologia oraz geoekologia.
W obowiązującym wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczone zostało do dyscypliny nauki o Ziemi, a ponadto: archeologia, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne. Publikowane artykuły otrzymują 20 punktów.
Najnowsze artykuły oraz wszelkie informacje na temat czasopisma można znaleźć pod adresem: https://journals.umcs.pl/pjss/index

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2020