Gość z Ukrainy - prof. Maryna Komar

W dniach od 4 do 19 lipca br. gościmy w naszym Instytucie panią prof. dr hab. Marynę Komar wybitną specjalistkę w zakresie analizy pyłkowej osadów mineralnych. Pani Profesor pełni funkcję kierownika Muzeum Paleontologicznego w Narodowym Muzeum Nauk Przyrodniczych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Od przeszło 20 lat prof. Maryna Komar współpracuje z naukowcami z naszego Instytutu. Aktualnie jest zaangażowana w projekt badawczy NCN OPUS 16 „Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru – od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej”. Polsko-ukraińskim grantem kieruje prof. dr hab. Maria Łanczont (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii). Więcej informacji o aktualnych badaniach na Ukrainie można przeczytać na STRONIE PROJEKTU.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2022