Ewolucja wybrzeży paraglacjalnych w Arktyce (Recherchefjorden, Spitsbergen)

W czasopiśmie Annals of the American Association of Geographers został opublikowany artykuł  pt. A New Paraglacial Typology of High Arctic Coastal Systems: Application to Recherchefjorden, Svalbard. Wśród autorów są cztery osoby z naszego Instytutu: mgr Kamila Jarosz, dr hab. Piotra Zagórski, prof. UMCS, dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS i mgr Karolina Mędrek.

Kamila JaroszPiotr Zagórski, Mateusz Moskalik, Michael Lim, Jan Rodzik & Karolina Mędrek, 2021. A New Paraglacial Typology of High Arctic Coastal Systems: Application to Recherchefjorden, Svalbard. Annals of the American Association of Geographers, DOI:10.1080/24694452.2021.1898323

Postępującym zmianom klimatycznym i zanikaniu pokrywy lodowej (lodowcowej) towarzyszy wydłużanie się wybrzeży „paraglacjalnych”. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z rozwojem i przekształcaniem takich obszarów. Głównym celem pracy było określenie wzajemnych relacji i ewolucji wybrzeży paraglacjalnych w ujęciu systemowym (paraglacjalne, proglacjalne, peryglacjalne) na przykładzie Recherchefjorden (Svalbard). Analizy danych terenowych i materiałów archiwalnych pozwoliły na opracowanie modelu ewolucji sześciu głównych grup wybrzeży. Wydzielono trzy grupy, charakterystyczne dla każdego z krajobrazów lodowcowych i paraglacjalnych oraz peryglacjalnych, a także określono warunki powodujące przejścia pomiędzy poszczególnymi typami wybrzeży. Ze względu na kompleksową i uniwersalną charakterystykę zastosowaną przy opracowywaniu danych oraz reprezentatywny charakter krajobrazu regionu Recherchefjorden, zaprezentowana tutaj klasyfikacja wybrzeży jest łatwa do przeniesienia do innych regionów (Arktyki), potencjalnie ułatwiając przyszłe badania oraz zarządzanie i modelowanie obszarów paraglacjalnych. Artykuł będzie częścią doktoratu mgr Kamili Jarosz.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Annals of the American Association of Geographers to 140 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2021