Europejski pas piaszczysty i korelacja późnoglacjalnych zmian środowiska z zapisem rdzeni lodowych Grenlandii

Z wielką przyjemnością prezentujemy najnowszą publikację szerokiego zespołu specjalistów z zakresu paleogeografii późnego glacjału polskiej części europejskiego pasa piaszczystego opublikowaną na łamach czasopisma Radiocarbon. Wśród autorów jest dwóch pracowników naszego Instytutu:

Sokołowski R.J., Moska P., Zieliński P., Jary Z., Piotrowska N., Raczyk J., Mroczek P., Szymak A., Krawczyk M., Skurzyński J., Poręba G., Łopuch M., & Tudyka K., 2022. Reinterpretation of fluvial-aeolian sediments from last glacial termination classic type localities using high-resolution radiocarbon data from the Polish part of the European sand belt. Radiocarbon, 1–16. https://doi.org/10.1017/RDC.2022.37

W artykule przedstawiono wyniki 66 dat radiowęglowych (14C) uzyskanych na 33 kluczowych stanowiskach z polskiej części Europejskiego Pasa Piaszczystego. Te skalibrowane wyniki datowania zostały porównane z 34 datami 14C o wysokiej rozdzielczości uzyskanymi z osadów fluwialno-eolicznych w celu identyfikacji faz glebotwórczych od późnego pleniglacjału do wczesnego holocenu. Zidentyfikowane fazy glebotwórcze zostały skorelowane z zapisami z rdzeni lodowych Grenlandii, ujawniając wysoką wrażliwość paleośrodowiska fluwiowo-eolicznego na zmiany klimatu. Zidentyfikowano dwie fazy pedogenezy z późnego pleniglacjału (stadiał grenlandzki GS-2.1b i GS-2.1a), trzy z interstadiału Bølling-Allerød (stadiał grenlandzki GI-1), jedną z późnego pogranicza Allerødu i Młodszego Dryasu oraz co najmniej jedną z Młodszego Dryasu. Daty tych faz pedogenicznych wskazują na wyraźne opóźnienie o 50-100 lat kalendarzowych po rozpoczęciu chłodnych warunków klimatycznych w GI-1, co odzwierciedla stopniowe wycofywanie się roślinności. Poziomy glebowe z wczesnego holocenu nie wykazują wyraźnego związku ze zmianami klimatycznymi, a przerwy w tworzeniu się gleby były spowodowane czynnikami lokalnymi, takimi jak działalność człowieka.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Radiocarbon to 140 punktów (Impact Factor: 1.504 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022