DNA osadów Jeziora Słonego (Pagóry Chełmskie)

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji trójki pracowników naszego Instytutu wydanej w najnowszym zeszycie Scientific Reports:

Iwańska O., Latoch P., Suchora M., Pidek I.A., Huber M., Bubak I., Kopik N., Kovalenko M., Gąsiorowski M., Armache J.-P., Starosta A.L., 2022. Lake microbiome and trophy fluctuations of the ancient hemp rettery. Sci. Rep. 12, 8846. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12761-w

Osady jeziorne stanowią nie tylko źródło długoterminowej informacji ekologicznej bazującej na spektrach pyłkowych i makrofosyliach roślinnych, ale także są źródłem sed DNA (sedimentary DNA). W publikacji zaprezentowano nowe ujęcie problemu zmian trofii niewielkiego Jeziora Słone (Pagóry Chełmskie), zróżnicowania zespołów bakterii i metabolizmu w ciągu ostatnich 2000 lat, w odpowiedzi na moczenie konopi  w tym zbiorniku.  Moczenie konopi stanowi kluczowy etap produkcji włókna i w przeszłości było prowadzone na dużą skalę w małych zbiornikach wodnych wywierając silny, negatywny wpływ na te ekosystemy.  W badaniach osadów Jeziora Słone zastosowano tradycyjne techniki paleolimnologiczne oraz sekwencjonowanie sed DNA techniką shotgun. Zidentyfikowano dwa wyraźne epizody intensywnego moczenia konopi u schyłku okresu wpływów rzymskich oraz we wczesnym średniowieczu. Przejawy degradacji ekosystemu jeziornego zapisały się wzrostem trofii i zaburzeniem równowagi mikrobiomu jeziornego. Analizy metagenomiczne wykazały wzrost trofii oraz objawy metabolizmu anaerobowego, w tym także degradację złożonych biopolimerów (pektyna i celuloza) w trakcie epizodów zintensyfikowanego moczenia konopi. Eutrofizacja zbiornika miała więc źródła allochtoniczne. 

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Scientific Reports to 140 punktów (Impact Factor: 4.379 (2020)). 

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2022