Długoterminowe badania wpływu gospodarki rolnej na gleby w Europie

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji, której autorem jest prof. dr Jean Poesen (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w SOIL:

Panagea, I. S., Apostolakis, A., Berti, A., Bussell, J., Čermak, P., Diels, J., Elsen, A., Kusá, H., Piccoli, I., Poesen, J., Stoate, C., Tits, M., Toth, Z., and Wyseure, G., 2022. Impact of agricultural management on soil aggregates and associated organic carbon fractions: analysis of long-term experiments in Europe. SOIL, 8, 621–644, https://doi.org/10.5194/soil-8-621-2022.

Uprawa inwersyjna jest powszechnie stosowaną w Europie praktyką uprawy gleby, która często jest czynnikiem pogorszającym stabilność wierzchniej warstwy gleby i zawartości węgla organicznego (OC). W niniejszym opracowaniu, w siedmiu długoterminowych doświadczeniach (trwających od 8 do 54 lat w momencie pobierania próbek) w pięciu krajach europejskich (Belgia, Czechy, Węgry, Włochy i Wielka Brytania) oceniono możliwość odwrócenia tych negatywnych skutków w wierzchniej warstwie gleby poprzez zastosowanie alternatywnych metod gospodarowania. Próbki wierzchniej warstwy gleby (0-15 cm) zostały pobrane i przeanalizowane w celu oceny wpływu uprawy konserwującej (uprawa uproszczona i bez uprawy) oraz zwiększonych nakładów organicznych różnego pochodzenia (obornik, kompost, resztki pożniwne) w połączeniu z uprawą inwersyjną na stabilność wierzchniej warstwy gleby, agregaty glebowe oraz, w ich obrębie. Oceniono również wpływ zabiegów na dwa główne składniki materii organicznej. Praktyki zredukowanej i zerowej uprawy, jak również dodanie obornika lub kompostu, zwiększyły średnią średnicę wagową agregatów (MWD) (do 49 % w stanowisku w Belgii) i OC wierzchniej warstwy gleby (do 51 % w stanowisku w Belgii), jak również OC odpowiadającą różnym frakcjom wielkości agregatów. Włączenie pozostałości roślinnych miało pozytywny wpływ na MWD, ale mniejszy wpływ zarówno na całkowitą OC, jak i OC związaną z różnymi frakcjami kruszywa. We wszystkich doświadczeniach stwierdzono ujemną zależność między masą a zawartością OC w mikroagregatach (53-250 µm). Nie stwierdzono wpływu na masę makroagregatów i okludowanych mikroagregatów (mM) w obrębie tych makroagregatów, podczas gdy odpowiadające im zawartości OC wzrastały przy mniejszej uprawie roli i większym wkładzie organicznym. Uprawa inwersyjna prowadziła do zmniejszenia zawartości POM w mM, podczas gdy różne nakłady organiczne nie miały na to wpływu. We wszystkich doświadczeniach, w których zwiększono całkowitą zawartość POM, odnotowano również pozytywny wpływ na całkowitą zawartość węgla organicznego (SOC) w glebie. Stwierdzono, że negatywny wpływ uprawy inwersyjnej na wierzchnią warstwę gleby może być złagodzony poprzez zmniejszenie intensywności uprawy lub dodanie materiałów organicznych, optymalnie w połączeniu z metodami uprawy nieinwersyjnej. 

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w SOIL to 140 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    17 października 2022