Delegacja z KU Leuven na UMCS

Od 2 kwietnia br. na UMCS gości grupa absolwentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych belgijskiej uczelni Katholieke Universiteit (KU) Leuven: pracowników uczelni, nauczycieli, a także konsultantów z zakresu planowania przestrzennego. Wiosenne odwiedziny są częścią realizowanej wizyty studyjnej pn. „Walory geodziedzictwa Polski”.

Opiekunem merytorycznym wyjazdu oraz współautorem programu wizyty studyjnej pn. „Walory geodziedzictwa Polski” jest prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki, kierownik Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji oraz prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Pobyt delegacji z KU Leuven na UMCS obejmował m.in. zwiedzanie kampusu Uczelni, wizytę na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a także spacer po Ogrodzie Botanicznym UMCS. W czasie wspólnych spotkań dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, dziekan WNoZiGP zaprezentowała ofertę edukacyjną Wydziału oraz problematykę badawczą Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, z kolei prof. dr hab. Agnieszka Pidek, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku przedstawiła badania prowadzone w swojej jednostce. Podczas spaceru pracownicy Ogrodu Botanicznego UMCS pokazali kolekcje zgromadzonych tam roślin.

Delegacja z KU Leuven spotkała się również z prof. dr hab. Radosławem Dobrowolskim, rektorem UMCS. Spotkanie było okazją do omówienia możliwości współpracy pomiędzy obydwoma uniwersytetami oraz wymiany doświadczeń z zakresu badań i kształcenia studentów. Tego samego dnia belgijscy goście zwiedzili także Stare Miasto w Lublinie oraz Państwowym Muzeum na Majdanku.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych 3 kwietnia br. uczestnicy wyjazdu przebywali w rejonie Kazimierza Dolnego na terenie projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły. Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki przedstawił walory geologiczne i geomorfologiczne naszego regionu oraz zaprezentował wyniki badań prowadzonych w lubelskim ośrodku geograficznym, dotyczących historycznej erozji wąwozowej.

W kolejnych dniach Belgowie odwiedzą Zamość, Roztoczański Park Narodowy, projektowany Geopark Kamienny Las na Roztoczu, a także wybrane geostanowiska regionu świętokrzyskiego i Małopolski.

Fot. Wojciech Zgłobicki

(źrodło informacji)

    Aktualności

    Data dodania
    4 kwietnia 2023