Badania polarne w dobie pandemii – XXIX Wyprawa UMCS na Spitsbergen

W najbliższy czwartek (tj. 21 października br.) o godz. 18.15 zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie w ramach cotygodniowych wykładów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski, które odbędzie się w formie stacjonarnej w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz w wersji on-line na platformie MS Teams (link do spotkania poniżej).

Na spotkanie stacjonarne w auli Wydziału NoZiGP UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie) zapraszamy koniecznie w ochronnej maseczce. By zachować odpowiedni dystans społeczny, prosimy o zajmowanie co drugiego krzesła

Link do e-spotkania 

Prelegentami będą pracownicy  INoZiŚ UMCS w Lublinie: dr hab. Piotr Zagórski prof. UMCS, dr inż. Sara Lehmann-Konera, dr Łukasz Franczak, dr Mateusz Dobek oraz dr Kamil Nowiński z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy tegorocznej XXIX Wyprawy Polarnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen przybliżą nam m.in. wyzwania związane z organizacją wyprawy w czasie pandemii oraz z prowadzeniem badań naukowych w środowisku polarnym.

Prezentacja fotograficzno-multimedialna z tegorocznej wyprawy polarnej UMCS pokaże jakie wyzwania przed współczesną nauką stawia Arktyka. Będzie też można przyjrzeć się m.in. niedźwiedziowi polarnemu składającemu wizytę Stacji Polarnej UMCS w Calypsobyen.

Poznacie Państwo cele i pierwsze wyniki interdyscyplinarnego projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Polarnicy pobrali w 2021 roku ponad trzysta próbek wody w celu określenia obecności w środowisku m.in. związków z grupy Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (TZO). Wykonali pomiary meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne badanych obszarów, a także limnologiczne zbiorników wodnych. Ponadto uzyskali wysokorozdzielcze zdjęcia fotogrametryczne zlewni i wybrzeży Recherchefjorden oraz zmian w obrębie przedpoli lodowców przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych, niezbędne do przygotowania dokładnego modelu rzeźby terenu.

 • Dr hab. Piotr Zagórski prof. UMCS uczestniczył w szesnastu wyprawach polarnych UMCS na Spitsbergen, w czym siedmiokrotnie jako kierownik. Ponadto w 2019 roku pełnił funkcję kierownika zimowania podczas 41-ej Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen.
 • Dr inż. Sara Lehmann-Konera jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Uczestniczyła w czterech wyprawach polarnych na Spitsbergen i jest kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCN, które zostały zrealizowane podczas wypraw polarnych UMCS na Spitsbergen w 2016 i 2021 roku.
 • Dr Łukasz Franczak jest specjalistą z zakresu geomorfologii i hydrologii, zajmującym się badaniem dynamiki procesów przyrodniczych. Brał udział w realizacji wielu projektów naukowych i uczestniczył w pięciu wyprawach polarnych.
 • Dr Mateusz Dobek jest doświadczonym meteorologiem. W 2021 roku po raz pierwszy uczestniczył w wyprawie polarnej.
 • Dr Kamil Nowiński jest wykładowcą Zakładu Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej karierze naukowej był m.in. realizatorem ośmiu projektów badawczych, w tym dwóch własnych. Uczestniczył w trzech wyprawach polarnych, podczas których prowadził badania limnologiczne jezior na Spitsbergenie. 

Współorganizatorem odczytu jest Wydział V Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

  Aktualności

  Data dodania
  19 października 2021