Badania geoarcheologiczne nad Dniestrem (Ukraina)

Zachęcamy do lektury najnowszego artykuły wydanego w prestiżowym czasopiśmie Antiquity, który przedstawia wyniki badań geoarcheologicznych opracowanych przez pracowników naszego Instytutu:

Połtowicz-Bobak M., Kulakovska L., Bobak D., Usik V., Kononenko O., Łanczont M., Mroczek P., Standzikowski K., Demay, L., Nadachowski A., Lemanik A., 2022. Old site, new problems: the Gravettian campsite of Doroshivtsi III, Middle Dniester River Valley, western Ukraine. Antiquity 1–10. https://doi.org/10.15184/aqy.2022.54 

W artykule przedstawiono pierwsze wyniki badań interdyscyplinarnych na graweckim stanowisku Doroszywcy zlokalizowanym w dolinie Dniestru na zachodniej Ukranie. Badania są realizowane w ramach grantu NCN pt. "Badania na paleolitycznym stanowisku Doroshivtsi III w dolinie Środkowego Dniestru pozwalają na rozpoznanie osadnictwa w okresie maksimum glacjalnego ostatniego zlodowacenia (LGM) na terenie refugialnym oraz ukazanie relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym a osadnictwem i gospodarką społeczności zbieracko-łowieckich". Kierownikiem grantu jest dr hab. Marta Połtwicz-Bobak, prof. UR. Więcej informacji o grancie - kliknij tutaj.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Antiquity to 200 punktów (Impact Factor: 1.71 (2020)).

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2022