Albedo powierzchni czynnej w różnych stadiach rozwoju roślinności

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji dr Piotra Bartmińskiego i dr Marcina Siłucha (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w Remote Sensing Applications: Society and Environment:

Bartmiński P., Siłuch M., 2022. Mapping the albedo of the active surface at different stages of the growing season using data from various sources. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 28, 100818. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100818

W publikacji zaprezentowano przestrzenną zmienność parametru jakim jest albedo powierzchni czynnej. Dane wykorzystane w artykule zostały pozyskane zarówno z pomiarów naziemnych, jak też UAV i satelitarnych. Zaprezentowano metodykę kalibracji danych RGB przy użyciu spektroradiometru polowego, w celu określenia albedo szerokopasmowego powierzchni czynnej w różnych stadiach rozwoju roślinności.

Prezentowane wyniki badań są efektem realizacji projektu naukowego NCN (2016/21/D/ST10/01947) „Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do parametryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebowej”. Link do strony grantu.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Remote Sensing Applications: Society and Environment to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji (Open Access)

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2022